Jako prelegent na Międzynarodowej Konferencji w Stambule

W dniach 18-19 października 2022 roku przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu do ZP OBWE Barbara Bartuś wraz z wiceprzewodniczącą Agnieszką Pomaską (PO) wzięły udział w ramach ZP OBWE w Międzynarodowej Konferencji Parlamentarnej Grupy Jedwabnego Szlaku, która odbyła się w Stambule.

W trakcie konferencji dyskutowano na temat zrównoważonych i bezpiecznych łańcuchów dostaw żywności w czasie kryzysu wywołanego wojną na Ukrainie. Rozmawiano na tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym i środowiskowym. Ważnym elementem konferencji był również temat związany z szansami gospodarczymi wynikającymi z korytarza logistyczno-transportowego w ramach Jedwabnego Szlaku.

Przewodnicząca polskiej Delegacji Poseł Barbara Bartuś jako jedna z głównych prelegentów i jedyna reprezentująca Europę Środkową, podkreśliła istotę globalnej współpracy gospodarczej i handlowej w czasie kryzysu. Mówiła o konieczności przygotowań działań mających pomóc w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Poseł Barbara Bartuś zaakcentowała, że atak Rosji na Ukrainę może mieć długofalowe skutki dla państw Jedwabnego Szlaku. W swoim wystąpieniu położyła nacisk na rolę Polski, jako ważnego kraju między Europą, a Azją i zaznaczyła, że jako kraj wspieramy multimodalne sieci logistyczne oraz gotowi jesteśmy na przyjmowanie większych dostaw. Polska jest także kolejową bramą do Unii Europejskiej, a przez to przeprowadziliśmy sprawną ewakuację uciekających z Ukrainy do Polski i innych państw UE. Przewodnicząca Barbara Bartuś zwróciła uwagę również na to, że Polska pomaga w eksporcie ukraińskiego zboża i innych towarów na światowe rynki.

Podczas konferencji przyjęta została, wraz z poprawkami złożonymi przez polską Delegację, Deklaracja Stambulska. Polskie poprawki dotyczyły wyraźnego wskazania charakteru wojennego zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz jednoznacznego określenia Rosji jako kraju całkowicie odpowiedzialnego za kryzys wywołany przez agresję na Ukrainę. Dzięki polskiej Delegacji współpracującej głównie z gruzińską Delegacją, odrzucono natomiast poprawki strony białoruskiej, mającej na celu fałszywe przedstawienie wojny w Ukrainie i jej konsekwencji.

Jako prelegent na Międzynarodowej Konferencji w Stambule