Z Ministrem Przemysławem Czarnkiem w Lipinkach

W piątek rano, 21 października 2022 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wraz z Ministrem Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysławem Czarnkiem wzięła udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanego przedszkola w Lipinkach. Wydarzenie poprzedziła Msza Święta koncelebrowana w Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Lipinkach, której przewodniczył ks. Rafał Brej – Dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego, a homilię wygłosił ks. Proboszcz Wacław Śliwa. Przed Mszą Świętą  Wójt Gminy Czesław Rakoczy przywitał imiennie wszystkich przybyłych. Pośród gości byli również m.in.  Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty oraz prof. dr hab. Mieczysław Ryba.

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości przeszli pod nowy budynek przedszkola, gdzie Proboszcz Parafii ks. Wacław Śliwa dokonał poświęcenia. W przedszkolu czekały już dzieci, które razem z przybyłymi odśpiewały hymn narodowy. Kolejnym ważnym punktem było wystąpienie Honorowego Obywatela Lipinek – Profesora Przemysława Czarnka. Minister zauważył, że przedszkole to zostało zmodernizowane dzięki środkom własnym Gminy oraz środkom europejskim, a jak podkreślił Polski Rząd bardzo ceni środki z UE. Wyraził też przekonanie, że te środki zostały bardzo dobrze zainwestowane, bo inwestycje w edukację są inwestycjami w lepszą przyszłość.

Minister Przemysław Czarnek w towarzystwie Poseł Barbary Bartuś i Małopolskiej Kurator  wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej, a otrzymali je: Bożena Bubiak-Sroka – długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipinkach, Urszula Cygan – dyrektor Szkoły Podstawowej  w Krygu oraz Janusz Dudka – dyrektor Gminnego Centrum Obsługi Oświaty.

Przedszkolaki zaprezentowały specjalnie przygotowany program artystyczny. Chłopcy i dziewczynki zatańczyły poloneza i krakowiaka, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Przybyli goście nagrodzili występ gromkimi brawami.

Po zakończeniu części artystycznej nadszedł czas na okolicznościowe wystąpienia. Poseł Barbara Bartuś nawiązując do trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą oraz kryzysu energetycznego, podkreśliła jak ważne jest, że my żyjemy w wolnym, niepodległym kraju i że polskie dzieci mają przed sobą dobrą przyszłość. Wyraziła swoją olbrzymią radość, szczególnie jako mieszkanka Lipinek, że dzieci mają w przedszkolu tak dobre warunki. Pogratulowała też i podziękowała opiekunom za przygotowanie tak pięknego przedstawienie, które dało wszystkim wiele radości.

Z Ministrem Przemysławem Czarnkiem w Lipinkach