O mnie

Szanowni Państwo!

Witam serdecznie na mojej nowej stronie internetowej.
Na początek kilka słów o mnie…

              Urodziłam się 3 lipca 1967 roku w Gorlicach. Jestem mężatką, matką dwóch dorosłych córek i babcią. Ukończyłam LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, a następnie studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie) z tytułem zawodowym magistra administracji. W 2003 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskałam tytuł magistra prawa.
              Swoją działalność społeczną rozpoczynałam na początku lat dziewięćdziesiątych od budowy telefonizacji
w Gminie Lipinki, później działałam w Społecznym Komitecie Budowy Szkoły, a w 1996 roku Zebranie Wiejskie wybrało mnie na Przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Lipinki. W 1994 roku zostałam Radną Rady Gminy Lipinki i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
W styczniu 2005 roku przyjęto mnie do partii Prawo i Sprawiedliwość, a w następnym roku powierzono mi funkcję pełnomocnika partii na cały powiat gorlicki i wybrano też sekretarzem Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Sączu. W wyborach 2006 roku uzyskałam mandat radnej Rady Powiatu Gorlickiego i zostałam Przewodniczącą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zawodowo do 2007 roku byłam pracownikiem Inspektoratu ZUS w Gorlicach.
              W 2007 roku wystartowałam w wyborach parlamentarnych i po raz pierwszy uzyskałam mandat Posła na Sejm RP.  Zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli i nadal obdarzają, pozwala mi sprawować ten mandat poselski także dziś.
              Moją działalność w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza praca w komisjach parlamentarnych. Jestem zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, przewodniczącą Podkomisji stałej ds. nowelizacji Kodeksu pracy oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.W VI, VII kadencji i VIII kadencji Sejmu, aż do 2018 roku byłam też członkiem Komisji Polityki Społecznej. W ramach pracy w Komisji Ustawodawczej miałam już kilkakrotnie honor przygotowywać sprawy i reprezentować Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jestem Przewodniczącą Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz przewodniczę grupom bilateralnej współpracy parlamentarnej z Kazachstanem i Uzbekistanem, a jestem zastępcą w grupie Polsko Łotewskiej i w Zespole współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Pełnię też funkcję sekretarza Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
              Szczególne miejsce, w mojej działalności zajmuje praca w okręgu, praca z młodzieżą oraz upamiętnianie ważnych dla historii Polski rocznic. Jestem głównym organizatorem Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej
oraz konkursów historycznych kierowanych do uczniów szkół z całej Małopolski. Od 2008 roku organizuję konkurs o stałym tytule „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie”  – obecnie dla uczniów szkół podstawowych, a kiedyś gimnazjalnych oraz konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich, gdzie corocznie temat jest inny i nawiązuje do aktualnych rocznic. Pamiętając o ważnych datach w dziejach naszej Ojczyzny corocznie, począwszy od 2008 roku organizuję w Gorlicach obchody zbrodni katyńskiej, które od 2010 połączone są z upamiętnianiem tragedii smoleńskiej.
Od 2013 roku organizuję obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Mam nadzieję, że moja strona internetowa stanowić będzie dla Państwa źródło aktualnych informacji o mojej działalności.