Spotkanie z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek

W niedzielę 17 lipca 2022 roku nasz powiat odwiedza Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś zaprasza na spotkanie i prosi o przybycie
już na godz. 15.00, gdzie występować będą zespoły regionalne.