Na Inauguracji Roku Akademickiego w WSB w Nowym Sączu

W sobotę 22 października 2022 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, której  głównym gościem był Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.

Inauguracje rozpoczęto uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego” oraz mową wstępną rektora WSB-NLU – doktora Dariusza Woźniaka. Następnie odbyło się wręczenie nagród i odznaczeń dla wyróżnionych pracowników Uczelni oraz ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku.

Wykład inauguracyjny poprowadził gość specjalny Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek.

Minister w swoim wystąpieniu nawiązał do trudnej sytuacji na Ukrainie. Zaznaczył, że przed nami trudna przyszłość, wiele wyzwań i trudności, których będzie przybywać. Za wschodnią granicą trwa wojna i nic nie wskazuje, żeby miała się szybko skończyć. Pan Minister wspomniał również o 1 mld złotych przekazanych na program Laboratoria Przyszłości, czyli środkach na infrastrukturę informatyczną. Przemysław Czarnek mówił o planach Ministerstwa, wśród których jest zniesienie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i zastąpienie go przedmiotem biznes i zarządzanie, ale jako wykładowca akademicki poprowadził też krótki wykład prawniczy.

Na koniec uroczystości odśpiewano średniowieczny hymn „Gaude Mater Polonia”, nastąpiło wręczenie dyplomów wyróżnionym absolwentom i dobyła się uroczysta graduacja.

Na Inauguracji Roku Akademickiego w WSB w Nowym Sączu