W rocznicę rewolucji z 1956 roku na Węgrzech

W weekend 22-23 października 2022 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś – wiceprzewodnicząca Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, wzięła udział w uroczystościach poświęconych rocznicy rewolucji i walki o niepodległość z 1956 roku na Węgrzech.

Poseł Barbara Bartuś wraz z wiceprzewodniczącym Posłem Piotrem Babinetzem i Posłem Fryderykiem Kampinosem uczestniczyła w głównych uroczystościach, które w tym roku połączono z Inauguracją Mindszentyneum, tj. otwarciem muzeum i miejsca pamięci kardynała Mindszenty i odbyły się w mieście Zalaegerszeg w południowo-zachodniej części Węgier. Miasto to było jednym z pierwszych, które po Budapeszcie wystąpiło przeciwko komunistycznej władzy.

Październik 1956 roku stał się symbolem antysowieckiego oporu, pragnienia wolności, a także brutalnych represji i zemsty władz komunistycznych. Powstanie przeciwko władzy rozpoczęli studenci, którzy pod pomnikiem generała Józefa Bema manifestowali pod hasłami wzorowanymi na hasłach polskich robotników z Poznańskiego Czerwca. W całym kraju począwszy od stolicy doszło do wyzwalania kraju spod komunistycznej władzy. Powstanie zostało jednak brutalnie stłumione interwencją wojsk radzieckich.

W rewolucji 1956 roku oficjalnie zginęło 2500 powstańców i ponad 700 żołnierzy komunistycznych Węgier i wojsk radzieckich.

József Mindszenty, a właściwie József Pehm, urodził się 29 marca 1892 r., a zmarł 6 maja 1975 w Wiedniu. Był węgierskim duchownym rzymskokatolickim, kardynałem i prymasem Węgier w latach 1945–1974.

W Zalaegerszeg ks. József Pehm przez długie lata był proboszczem. W roku 1944 ks. prałat József Pehm został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem Veszprém i otrzymał sakrę biskupią. Wtedy przyjął też nazwisko Mindszenty („pochodzący z Mindszent”). 15 września 1945 r. Papież mianował go arcybiskupem Ostrzyhomia i prymasem Węgier, a 18 lutego 1946 roku abp Mindszenty otrzymał, jako jeden z trzydziestu dwóch hierarchów, kapelusz kardynalski

Po przejęciu władzy przez komunistów pod kierownictwem Rákosiego i rozpętaniu policyjnego terroru, 26 grudnia 1948 prymas Mindszenty został aresztowany. Był torturowany, a gdy 3 lutego 1949 r. stanął przed sądem, to po trwającym zaledwie pięć dni procesie pokazowym, został skazany za zdradę stanu na dożywotnie więzienie. Zarzucono mu, że sprzeciwiał się wprowadzeniu na Węgrzech republiki i polityce państwa komunistycznego.

Prymas Mindszenty został uwolniony podczas rewolucji węgierskiej 30 października 1956 r. I 1 listopada wygłosił przemówienie radiowe, w którym udzielił swojego poparcia powstańcom. Po interwencji radzieckiej, stłumieniu oporu i zajęciu cztery dni później Węgier przez Armię Radziecką, prymas schronił się w Budapeszcie w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał przez następne 15 lat.

W rocznicę rewolucji z 1956 roku na Węgrzech