Na otwarciu Parku edukacyjno-etnograficznego w Szymbarku

W sobotę 18 czerwca 2021 roku Poseł Barbara Bartuś uczestniczyła w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w uroczystym otwarciu: „Edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim” oraz wystawy: „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji”. Organizatorem był Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

Podnoszenie atrakcyjności turystycznej oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej mają ogromne znaczenie dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Z nowej atrakcji w Szymbarku mogą korzystać także osoby niepełnosprawne. Zrekonstruowane obiekty (m. in. Krzyż, wiatrak do mielenia zboża, koło wodne, kierat) można nie tylko zobaczyć, ale także poznać poprzez zabawę inne zmysły (słuch, zapach). Powstało miejsce przyjazne rodziną doskonałe do nauki, zabawy, odpoczynku i integracji sensorycznej.

Na otwarciu Parku edukacyjno-etnograficznego w Szymbarku