142 Sesja Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej

Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej Poseł Barbara Bartuś w dniach 26-27 maja 2021 roku wzięła udział w wirtualnych obradach 142. sesji Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej. Tematem przewodnim tej sesji była rola parlamentów w pokonywaniu pandemii.

W obradach i debacie wzięło udział ponad 130 delegacji parlamentarnych. Uczestnicy przyjęli rezolucję dot. strategii wzmacniania pokoju i bezpieczeństwa przed zagrożeniami i konfliktami wynikającymi z klęsk klimatycznych i ich następstw. Zatwierdzono także rezolucję ws. cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

Unia Międzyparlamentarna powstała w 1889 roku i jest najstarszą międzynarodową organizacją zrzeszającą parlamentarzystów. W jej skład wchodzi obecnie 179 parlamentów narodowych. Celami Unii są m.in. sprzyjanie kontaktom pomiędzy parlamentarzystami, rozpatrywanie problemów wagi międzynarodowej, obrona i popieranie praw człowieka, rozpowszechnianie wiedzy o instytucjach przedstawicielskich, wspieranie celów zrównoważonego rozwoju, zacieśnianie współpracy z ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi.

W skład Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, na mocy uchwał Sejmu i Senatu, wchodzą wszyscy posłowie i senatorowie. Na sesji statutowej Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej Polska posiada 8 miejsc, w tym 3 Radzie Kierowniczej.