W 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w Sejmie RP w uroczystym Zgromadzenie Posłów i Senatorów RP połączonym w formule on-line z posiedzeniem Lietuvos Respublikos Seimas.

Wspólnym obradom, z udziałem w Warszawie Prezydentów Polski i Litwy, przewodniczyli Marszałkowie Sejmu RP Elżbieta Witek i Senatu RP Tomasz Grodzki, zaś w Wilnie przewodnicząca Seimasu Litwy Viktorija Čmilytë-Nielsen. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Rady Ministrów na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. Uroczystość rozpoczęto od odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie Litwy.

Otwierając obrady Zgromadzenia Marszałek Sejmu podkreśliła, że Konstytucja 3 Maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny, a zarazem najwybitniejszym i najbardziej dalekowzrocznym dokonaniem polskiego parlamentaryzmu”. – To nie tylko dokument z przeszłości, lecz także niegasnące źródło siły i mądrości Polaków, które sprawia, że dzisiejsze święto możemy obchodzić w poczuciu uzasadnionej dumy z naszego narodowego dziedzictwa.

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zaznaczył, że wspólne Uroczyste Zgromadzenie polskich i litewskich parlamentarzystów jest „wielkim, symbolicznym wydarzeniem”. – Razem Polacy i Litwini chlubimy się wielkimi dokonaniami Rzeczypospolitej Obojga Narodów, razem dzielimy dumę ze wspólnego, wspaniałego dzieła Konstytucji 3 Maja.

Prezydent Litwy Gitanas Nausëda zaznaczył, że Konstytucja 3 Maja „jednakowo należy do Litwinów, Polaków i innych narodów regionu, o tyle, o ile są gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość tej bogatej tradycji”. – W tym pamiętnym dniu swoim przykładem świadczymy niezłomną wspólnotę Litwy i Polski.

Jak dodał, Litwa nadal kroczy ramię w ramię z Polską. – Dziś razem jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. Wspólnie troszczymy się o więzi polityczne, obronne, gospodarcze i kulturowe. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa naszego regionu. Doskonale uświadamiamy, że od naszego wspólnego sukcesu zależą nadzieje sąsiednich państw życia takiego jakiego chcą, a nie takiego, które jest im narzucane z zewnątrz.

Prezydent Gitanas Nauseda podkreślił także, że Litwa nigdy nie zaakceptuje odebrania Ukrainie i okupacji Krymu oraz okupacji okręgu donieckiego i Ługańskiego.

Swoje wystąpienie prezydent Litwy zakończył w języku polskim: – Z nami zawsze była wiara, w sercach panna święta, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. Na sztandarach Pogoń i Orzeł. I radość z naszych zwycięstw. Wiemy, że sukces towarzyszy tym, którzy są niezłomni. – Pragnę życzyć, aby przyjaźń między Litwinami i Polakami trwała w oparciu o dobrą wolę, wzajemne zrozumienie i pracę nad pozytywnymi zmianami dla naszych obywateli. Idźmy razem, ramię przy ramieniu. Niech nasze Ojczyzny zawsze będą wzorem dla innych narodów. Za naszą i waszą wolność.

Przewodnicząca litewskiego Sejmu Viktorija Čmilytë-Nielsen przypomniała, ze Konstytucja 3 Maja była pierwszą spisaną ustawą zasadniczą w Europie. – Wówczas byliśmy pierwszymi w promowaniu procesów konstytucyjnych, które później stały się szlakami głównymi dla innych.

Obrady zakończyło odczytanie przez marszałka Tomasza Grodzkiego i przewodniczącą Čmilytë-Nielsen wspólnej uchwały Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Litwy w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja