Na spotkaniu z uczniami ZS w Staszkówce

Na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Haliny Łaś w dniu 6 czerwca 2022 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś spotkała się z uczniami starszych klas szkoły podstawowej w Staszkówce. Był to również dobry moment na przeprowadzenie konkursu wiedzy o polskim parlamentaryzmie, w którym główną nagrodą był 3 – dniowy wyjazd do Warszawy.

Poseł w bardzo interesujący sposób przekazała zebranym uczniom, jak wygląda praca Posła na Sejm RP. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o wadach, zaletach, prawach i obowiązkach sprawowania mandatu poselskiego. Mogli też dowiedzieć się jak w Polsce wygląda proces ustawodawczy, komu przysługuje prawo do składania projektów ustaw oraz na czym polega praca w komisjach sejmowych. To właśnie komisje sejmowe są miejscem, gdzie trwają najbardziej intensywne prace nad dopracowywaniem i wprowadzaniem poprawek do projektu ustawy, która w następnej kolejności trafia pod głosowanie w Sejmie, a po jej przegłosowaniu przez Sejm do Senatu. Pani Poseł mówiła też o swoich obowiązkach na forum międzynarodowym wynikających z przewodniczenia stałej Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, co aktualnie podczas przewodniczenia Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, ma bardzo duże znaczenie.

Po zakończeniu prelekcji Poseł Barbary Bartuś, nadszedł moment na przeprowadzenie konkursu. Młodzież biorąca w nim udział musiała rozwiązać test jednokrotnego składający się z 30 pytań. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z znajomością tematów przedstawionych wcześniej przez Panią Poseł. Każda poprawna odpowiedź gwarantowała otrzymanie jednego punktu, lecz niepoprawna odpowiedź skutkowała przyznaniem punktu ujemnego. Zastosowanie takiej formy testu nie zniechęciło jednak uczniów do udziału w konkursie, ponieważ wszyscy uczestnicy mieli zagwarantowane upominki od Poseł Barbary Bartuś w postaci gadżetów sejmowych.

Po przeprowadzeniu konkursu oraz intensywnej pracy komisji konkursowej podjęto decyzję o rezygnacji z dogrywki i wyłoniono 7 laureatów:

  • I miejsce zajął Kamil Szczerba, który uzyskał 12 punktów,
  • II miejsce ex aequo zajęli Emilia Dyl oraz Krzysztof Hudzik uzyskując po 11 punktów,
  • III miejsce zajęła Emilia Brzęk, która uzyskała 10 punktów,
  • IV miejsce ex aequo zajęli Julia Gut, Szymon Gąsior oraz Maciej Turek zdobywając po 9 punktów.

Laureaci konkursu w dniach 21-23 czerwca wyjadą na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Będą mieli okazje do zwiedzenia m.in. kompleksu budynków Sejmu RP, Pałacu Prezydenckiego oraz licznych miejsc związanych z polską historią i kulturą. W Sejmie może nawet spotkają się z Marszałek Sejmu Panią Elżbietą Witek.

Wizyta w szkole, która nosi imię naszego Wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła II, należała do bardzo miłych chwil w pracy parlamentarnej i zakończyła się w miejscu poświęconym Patronowi Szkoły.

Na spotkaniu z uczniami ZS w Staszkówce
« 1 z 2 »