W ZSZ im. S. Staszica w Grybowie o Sejmie RP

Poniedziałek 13 czerwca 2022 roku nie był zwyczajnym dniem dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. W tym dniu tę placówkę oświatową odwiedziła Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

Głównym celem tej wizyty było zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy na temat polskiego parlamentu, historii parlamentaryzmu oraz praw i obowiązków obywatelskich. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z uczniami grybowskiej szkoły i prelekcji Poseł Barbary Bartuś. Dla uczniów przyjazd Posła na Sejm RP był miłą odskocznią od codziennych zajęć. Mogli oni w szczegółach poznać na czym polega oraz jak wygląda praca Posła na Sejm RP od doświadczonej parlamentarzystki. Poseł Barbara Bartuś mandat poselski sprawuje od 2007 roku. Dwie kadencje Sejmu pracowała będąc w opozycji, a od 2015 roku jest w kierownictwie klubu parlamentarnego, który w wyborach 2019 roku ponownie uzyskał bezwzględną większość sejmową. Mogła więc przekazać młodzieży praktyczną wiedzę, co było ciekawym urozmaiceniem lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Poseł Barbara Bartuś z wielkim entuzjazmem opowiadała o polskim systemie politycznym, historii polskiego parlamentaryzmu czy procesie legislacyjnym. Dokładnie omówiła proces tworzenia prawa w polskim parlamencie, począwszy od złożenia projektu ustawy, przez 3 czytania w Sejmie, prace w komisjach sejmowych, przekazanie ustawy do Senatu, podpis Prezydenta RP i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Wskazała również kto w Polsce posiada inicjatywę ustawodawczą, czyli Prezydent RP, Rada Ministrów, posłowie, Senat oraz grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli.

Po zakończeniu tego interesującego wykładu, przyszedł czas na przeprowadzenie konkursu wiedzy o polskim parlamentaryzmie.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu ułożonego przez Panią Poseł, zawierającego pytania z obowiązującej Konstytucji RP, wiedzy o współczesnym Sejmie oraz o historii polskiego parlamentaryzmu, w tym o pierwszej w Europie spisanej ustawie zasadniczej, czyli o Konstytucji 3-ego Maja,. Test składał się z 30 pytań zamkniętych, z których każde miało jedną odpowiedź prawidłową. Nie był to jednak typowy test, jaki wszyscy doskonale znają. W tym przypadku za udzielenie poprawnej odpowiedzi można było uzyskać jeden punkt, lecz za błędną odpowiedz traciło się jeden punkt. Zastosowanie takich kryteriów oceniania znacznie podniosło poziom trudności konkursu, pomimo tego uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze.

Nagrodą dla najlepszej piątki był 3-dniowy wyjazd do Warszawy organizowany i fundowany przez Poseł Barbarę Bartuś przy udziale Stowarzyszenia „Nasze Miasto” w Gorlicach. Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce zajęła Wiktoria Kmak, która uzyskała 25 punktów,
  • II miejsce zajęła Patrycja Góra, uzyskując wynik 23 punktów,
  • III miejsce przypadło Darii Kiełbasa, która zdobyła 21 punktów,
  • IV miejsce zdobył Józef Dziedzic, z wynikiem 19 punktów,
  • V miejsce zajęli ex aequo Miłosz Lichoń oraz Sylwester Gruca, zdobywając po 17 punktów

Zgodnie z regulaminem konkursu Wiedzy o Polskim Parlamentaryzmie w przypadku uzyskania przez więcej niż 5 osób takiej samej liczby punktów, powinna zostać przeprowadzona dogrywka. Poseł Barbara Bartuś, która była głównym organizatorem konkursu w porozumieniu z komisją konkursową poszerzyła nagrodę i zdecydowała, że cała szóstka uczniów może wyjechać do Warszawy, bez konieczności przeprowadzania dogrywki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali również od Poseł Barbary Bartuś drobne upominki w postaci kronik sejmowych, książeczki o Józefie Piłsudskim, broszury o 550- leciu Polskiego Parlamentaryzmu oraz gadżetów sejmowych.

W ZSZ im. S. Staszica w Grybowie o Sejmie RP
« 1 z 3 »