Spotkanie z młodzieżą w ZSZ Bobowa

We wtorek 14 czerwca 2022 roku Poseł Barbara Bartuś wraz z Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP Janem Morwińskim odwiedziła Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej.

Głównym celem wizyty w Bobowskiej Szkole było spotkanie z uczniami oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy o polskim parlamentaryzmie, którego głównym organizatorem była Kancelaria Sejmu RP, a współorganizatorem Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

Dyrektor ZSZ w Bobowej Wojciech Szafraniec przywitał przybyłych gości oraz uczniów, pracowników szkoły i media.

Dyrektor Jan Morwiński przedstawił prezentację multimedialną i omówił historię polskiego parlamentaryzmu od jego początków w XV wieku. Dużo uwagi w przygotowanej prezentacji poświęcono architekturze obecnego kompleksu budynków sejmowych oraz wcześniejszym miejscom, gdzie odbywały się posiedzenia Sejmu.

Poseł Barbara Bartuś opowiedziała zebranym, jak w praktyce wygląda praca Posła na Sejm RP. Z dużym zaangażowaniem mówiła o swoich obowiązkach, wadach i zaletach sprawowania mandatu poselskiego, ale też obecni mieli możliwość usłyszeć, jak wygląda w Polsce proces ustawodawczy, kto może składać projekty ustaw oraz jak wyglądają prace w komisjach sejmowych. To właśnie na posiedzeniach komisji posłowie poświęcają najwięcej czasu na dopracowanie i wprowadzenie ew. poprawek do projektu ustawy, która później trafia pod głosowanie w Sejmie, a następnie po uchwaleniu, do Senatu.

Po interesującym wystąpieniu Poseł Barbary Bartuś, przyszedł oczekiwany przez wielu moment na przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat polskiego parlamentaryzmu. Uczniowie biorący w nim udział musieli zmierzyć z przygotowanym przez Kancelarię Sejmu testem jednokrotnego wyboru, złożonym z 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymywał 1 punkt, a za nieprawidłową odpowiedź był punkt ujemny. Nie zniechęciło to jednak uczniów, ponieważ dla wszystkich uczestników konkursu Poseł Barbara Bartuś przygotowała upominki. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej przywiózł specjalne nagrody ufundowane przez Sejm RP.

Nagroda główna dla laureatów pierwszych pięciu miejsc pochodziła od Poseł Barbara Bartuś i była bardzo wartościowa. Laureaci wraz z opiekunem zostali zaproszeni na zorganizowany i ufundowany przez Panią Poseł 3-dniowy wyjazd do Warszawy.

Po napisaniu testów przez uczniów oraz burzliwej pracy komisji konkursowej podjęto decyzję, iż nie będzie przeprowadzanych dogrywek i wyłoniono 6 laureatów.

Pierwsze miejsce zajęli ex aequo

  • Ptaszkowski Szymon ze ZSZ im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej
  • Jachowicz Magdalena ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej

uzyskując 14 punktów.

Drugie miejsce, również ex aequo, z 13 punktami uzyskali

  • Faron Dawid ZSZ im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej
  • Olejnik Kacper ZSZ im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej

Trzecie miejsce, uzyskując 12 punktów, zajęły ex aequo

  • Ćwikła Maria ZSZ im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej
  • Julia Kędzierska ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej

Pierwsza piątka, już za tydzień wyjedzie na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Natomiast Julia – laureatka trzeciego miejsca, niestety nie będzie mogła w terminie czerwcowym wyjechać do Warszawy, więc otrzymała od Dyrektora Stadniny Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie Mirosława Waląga, zaproszenie wraz z opiekunami do stadniny na przejażdżkę bryczkami.

Spotkanie z młodzieżą w ZSZ Bobowa
« 1 z 2 »