O polskim parlamentaryzmie w Nawojowej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, to kolejna szkoła,  którą Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś odwiedziła, aby w poniedziałek 6 czerwca 2022 roku opowiedzieć młodzieży jak funkcjonuje Państwo.

Szkoła w Nawojowej kształci techników weterynarii, żywienia i usług gastronomicznych, architektury krajobrazu oraz techników hodowli koni. Dlatego też przywitanie Poseł Barbary Bartuś było niezwykłe. Uczniowie Szkoły witali ją siedząc na wierzchowcach ze szkolnej stajni.

W spotkaniu z uczniami, które odbyło się w Sali gimnastycznej, oprócz Dyrektora Szkoły Michała Bulzaka i nauczycieli Szkoły uczestniczyli też radni powiatu nowosądeckiego Edward Ciągło i Joanna Szewczyk-Kubacka.

Poseł Barbara Bartuś mówiła o swojej pracy w Sejmie, o wadach i zaletach pełnienia mandatu poselskiego. Szczegółowo omówiła proces tworzenia prawa, z podkreśleniem znaczenia prac w komisjach sejmowych. Opowiedziała także o swoich obowiązkach, jako przewodniczącej Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE oraz o samej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jaka jest rola Marszałka Sejmu, a jaka jest rola Marszałka Senatu? Co to jest Konwent Seniorów, ilu posłów zasiada w Sejmie, jak długo trwa kadencja Sejmu, kto ogłasza tekst jednolity ustawy? Między innymi na takie pytania przygotowane przez Poseł Barbarę Bartuś musieli odpowiedzieć uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, którzy na koniec spotkania zdecydowali się uczestniczyć w konkursie na temat polskiego parlamentaryzmu. Test składał się z 30 pytań zamkniętych, z możliwością wyboru czterech odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawano jeden punkt, za błędną odpowiedź odejmowano jeden punkt, a za brak odpowiedzi nie przyznawano żadnych punktów. Test łatwy nie był, ale nagrodą był trzydniowy wyjazd do Warszawy

Komisja konkursowa wyłoniła piątkę najlepszych. Laureatami zostali:

  • Aurelia Skoczeń z klasy III, która uzyskała 22 pkt,
  • Elżbieta Złocka z klasy I z wynikiem 20 pkt,
  • Maciej Mróz z klasy III, który uzyskał 16 pkt,
  • Wiktor Rumin z klasy I z wynikiem 15 pkt,
  • Amelia Słowińska z klasy II z wynikiem 11 pkt

Poza nagrodą główną Poseł na Sejm Barbara Bartuś przygotowała dla wszystkich biorących udział w konkursie upominki składające się z gadżetów sejmowych. Bogatsze upominki, składające się z ciekawych publikacji Wydawnictwa Sejmowego i Instytutu Pamięci Narodowej, trafiły do Szkoły i nauczycieli przygotowujących młodzież do konkursu.

O polskim parlamentaryzmie w Nawojowej
« 1 z 2 »