O polskim parlamencie w Liceum im. Artura Grottgera w Grybowie

Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie to kolejna szkoła, w której Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś spotkała się z uczniami, a następnie przeprowadziła test dotyczący podstawowych informacji z zakresu praw wyborczych oraz procesu legislacyjnego. Nagrodę dla piątki laureatów z najlepszymi wynikami jest trzydniowy wyjazd do Warszawy.

Spotkanie, które odbyło się 31 maja 2022 roku w Grybowie, stanowiło nie lada wyzwanie dla Poseł Barbary Bartuś. Sala gimnastyczna została wypełniona po brzegi przez licealistów.

Pani Poseł opowiadała uczniom o pracy Posła na Sejm RP, obowiązkach i prawach, wadach i zaletach związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego. Szczegółowo omówiła proces tworzenia prawa w Polsce, prace w komisjach sejmowych i grupach parlamentarnych. Przedstawiła również podstawowe pojęcia z zakresu prawa, ordynacji wyborczej oraz systemu politycznego. Mówiła również o swoich obowiązkach związanych z przewodniczeniem stałej Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE – szczególnie teraz w czasie wojny w Ukrainie.

Po spotkaniu, chętni uczniowie wzięli udział w konkursie i napisali test, którego tematyka dotyczyła podstawowej znajomości obowiązującej Konstytucji RP oraz historii polskiego parlamentaryzmu. Test składał się z 30 pytań i za poprawną odpowiedź można było uzyskać jeden punkt, a za błędną jeden punkt był odejmowany. Za brak odpowiedzi było zero punktów.

W wyniku konkursu wyłonionych zostało 5 laureatów:

I miejsce zajął Jan Kaniuk, który uzyskał 24 punkty,

II Miejsce zajął Łukasz Karpl, który zdobył 20 punktów,

III miejsce zajął  Dawid Radzik, który osiągnął wynik 19 punktów,

IV miejsce zajęli ex aequo Wojciech Filipek oraz Maksymilian Stelmach uzyskując po 18 punktów.

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali od Poseł Barbary Bartuś upominki składające się głównie z gadżetów sejmowych.

O polskim parlamencie w Liceum im. Artura Grottgera w Grybowie