Rządowy Fundusz Polski Ład – drugi nabór rozstrzygnięty!

Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego, ogłoszoną rano w poniedziałek 30 maja 2022 roku, na nowe inwestycje do samorządów powiatu gorlickiego popłynie ponad 135 milionów zł. Dodatkowe pieniądze przyspieszą rozwój naszego regionu i pozwolą spełnić wiele oczekiwań mieszkańców.

W ramach pierwszej edycji programu Polski Ład samorządy Ziemi Gorlickiej otrzymały 116 395 844,02 zł.

Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Wśród wniosków jeden, którego wartość dofinansowania nie przekraczała 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekraczała 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł.

W drugiej edycji programu do samorządów w powiecie gorlickim popłynie łącznie 135 283 659,30 zł i tak:

Gmina Biecz otrzyma 9 405 000 zł na dwa zadania:

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biecz – 4 655 000,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biecz – 4 750 000,00 zł

Gmina Bobowa otrzyma 10 900 000 zł również na dwa zadania:

 • Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa – 1 000 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa – 9 900 000,00 zł

Gmina Gorlice otrzyma 10 800 000,00 zł na trzy zadania:

 • Przebudowa dróg gminnych – 3 200 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – 3 000 000,00 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorlice – 4 600 000,00 zł

Gmina Lipinki otrzyma 10 545 000,00 zł na dwa zadania:

 • Modernizacja/remont sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki – 3 895 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Lipinki oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa – 6 650 000,00 zł

Gmina Łużna otrzyma 10 285 160 zł na trzy zadania:

 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łużna poprzez poprawę efektywności energetycznej – 2 690 100,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna – 2 846 960,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanka i Wola Łużańska – 4 748 100,00 zł

Gmina Moszczenica otrzyma 9 123 640,80 zł na trzy zadania:

 • Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego – 2 927 400,00 zł
 • Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy – 3 017 164,91 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej we wsi Moszczenica – 3 179 075,89 zł

Gmina Ropa otrzyma 12 850 000 zł na trzy zadania:

 • Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa – II” – 4 750 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu – 4 050 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie – 4 050 000,00 zł

Gmina Sękowa otrzyma 10 260 000 zł na dwa zadania:

 • Modernizacja drogi Sękowa-Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa – 4 750 000,00 zł
 • Modernizacja dróg w gminie Sękowa – 5 510 000,00 zł

Gmina Uście Gorlickie otrzyma 11 900 000 zł na trzy zadania:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego – 1 900 000,00 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach, usługa nadzoru inwestorskiego – 900 000,00 zł
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej – 9 100 000,00 zł

Miasto Gorlice otrzyma 19 936 000 zł, również na trzy zadania, tj. na wszystkie złożone wnioski:

 • Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice – 4 997 000,00 zł
 • Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju – 9 999 000,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach – etap I – 4 940 000,00 zł

Powiat Gorlice otrzyma 14 298 858,50 zł na dwa zadania:

 • Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464 Bobowa-Brzana – 4 655 000,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa – 9 643 858,50 zł

Związek Gmin Ziemi Gorlickie otrzyma 5 000 000 zł na 

 • Modernizację infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej, poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 mln zł
Rządowy Fundusz Polski Ład – drugi nabór rozstrzygnięty!