Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda w Gorlicach

W poniedziałek dnia 30 maja 2022 roku przed Dworem Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś z udziałem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy. Głównym tematem konferencji było przekazanie informacji o rozstrzygnięciu drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Poseł Barbara Bartuś podziękowała Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej za przybycie do Gorlic oraz powitała przybyłych przedstawicieli samorządów i media.

„Słońce dla powiatu Gorlickiego w dniu dzisiejszym świeci podwójnie” tymi słowami Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda przekazał bardzo dobre informacje dla Powiatu Gorlickiego. W dniu dzisiejszym  Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiego naboru w Ramach Polskiego Ładu. Radosną wiadomością dla Ziemi Gorlickiej jest to, że 100% złożonych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Minister mówił, że przez wiele lat poprzednich rządów, kiedy propagowano niesprawiedliwy podział środków, czyli wspierający duże aglomeracje i duże miasta. Ten podział spowodował, że część Polski musiała się wolniej rozwijać, to było niesprawiedliwe społecznie i finansowo wobec małych miejscowości, które nie miały możliwości korzystać z środków dostępnych dla wielkich aglomeracji. Dzisiaj mamy do czynienia z chwilą, kiedy ogłaszamy podział dodatkowych funduszy dla samorządów całej Polski. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przekazuje kolejne środki finansowe, które mają pobudzić gospodarkę, które mają spowodować, że tych pieniędzy na rynku będzie więcej, a dzięki temu będziemy mieli więcej miejsc pracy, firmy będą mogły normalnie funkcjonować, a samorządy będą mogły realizować swoje zadania.

Przez ostatnie lata Rząd Zjednoczonej Prawicy pokazuje, że dla nas ważne są wszystkie samorządy, nie tylko te duże, ale również te małe, nie tylko te którym się powodzi, ale również te którym jest trudniej.

Minister Grzegorz Puda wyraził swoją nadzieję, że dzisiejsze słońce dla samorządów, które pięknie świeci w Gorlicach, ale również dla wszystkich samorządów w Polsce, będzie świeciło długo, a samorządy będą mogły zrealizować ten program, o który wnioskowały.

Na koniec Minister Funduszy i Polityki Regionalnej życzył całemu powiatowi gorlickiemu, aby takie dobre informacje na ten teren spływały jak najczęściej.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś zaznaczyła, że od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to wizyty ministrów w Gorlicach są coraz częstsze, przyjeżdżają oni, aby zobaczyć na własne oczy jak w tym terenie sobie radzimy. Zawsze wizyty te związane są z dobrymi informacjami. Do tych dobrych informacji możemy zaliczyć ponad 135 mln zł, które spłyną do Ziemi Gorlickiej w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Samorządy tak duże środki będą mogły wydać na inwestycje potrzebne dla nas. Każda gmina i miasto w naszym powiecie te środki otrzymało i otrzymali ich więcej niż się spodziewano.

Przedstawiciele samorządów Ziemi Gorlickiej podziękowali za wizytę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Podziękowali Ministrowi za pozytywne rozpatrzenie wszystkich zgłoszonych wniosków oraz przedstawili plan ich zagospodarowania. Wyrazili również swoją wdzięczność za wsparcie Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś w pozostaniu tych środków.

W ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych do powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz Miasta Nowy Sącz trafi łącznie 829 568 197,04 zł.

W drugiej edycji programu do samorządów w powiecie gorlickim popłynie łącznie 135 283 659,30 zł i tak:

Gmina Biecz otrzyma 9 405 000 zł na dwa zadania:

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biecz – 4 655 000,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Biecz – 4 750 000,00 zł

Gmina Bobowa otrzyma 10 900 000 zł również na dwa zadania:

 • Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Bobowa – 1 000 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa – 9 900 000,00 zł

Gmina Gorlice otrzyma 10 800 000,00 zł na trzy zadania:

 • Przebudowa dróg gminnych – 3 200 000,00 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – 3 000 000,00 zł
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorlice – 4 600 000,00 zł

Gmina Lipinki otrzyma 10 545 000,00 zł na dwa zadania:

 • Modernizacja/remont sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki – 3 895 000,00 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Lipinki oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa – 6 650 000,00 zł

Gmina Łużna otrzyma 10 285 160 zł na trzy zadania:

 • Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łużna poprzez poprawę efektywności energetycznej – 2 690 100,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna – 2 846 960,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanka i Wola Łużańska – 4 748 100,00 zł

Gmina Moszczenica otrzyma 9 123 640,80 zł na trzy zadania:

 • Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego – 2 927 400,00 zł
 • Remont i modernizacja istniejącego Domu Młodzieży w Moszczenicy – 3 017 164,91 zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej we wsi Moszczenica – 3 179 075,89 zł

Gmina Ropa otrzyma 12 850 000 zł na trzy zadania:

 • Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ropa – II” – 4 750 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu – 4 050 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie – 4 050 000,00 zł

Gmina Sękowa otrzyma 10 260 000 zł na dwa zadania:

 • Modernizacja drogi Sękowa-Siary „Górki” w miejscowości Siary i Sękowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego przy urzędzie gminy w miejscowości Sękowa – 4 750 000,00 zł
 • Modernizacja dróg w gminie Sękowa – 5 510 000,00 zł

Gmina Uście Gorlickie otrzyma 11 900 000 zł na trzy zadania:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hańczowej wraz z siecią kanalizacyjną, usługa nadzoru inwestorskiego – 1 900 000,00 zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brunarach, usługa nadzoru inwestorskiego – 900 000,00 zł
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim, usługa nadzoru inwestorskiego, zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej – 9 100 000,00 zł

Miasto Gorlice otrzyma 19 936 000 zł, również na trzy zadania, tj. na wszystkie złożone wnioski:

 • Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice – 4 997 000,00 zł
 • Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju – 9 999 000,00 zł
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach – etap I – 4 940 000,00 zł

Powiat Gorlicki otrzyma 14 298 858,50 zł na dwa zadania:

 • Odbudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej 1464 Bobowa-Brzana – 4 655 000,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych na terenie gmin: Ropa, Łużna, Sękowa, Bobowa – 9 643 858,50 zł

Związek Gmin Ziemi Gorlickie otrzyma 5 000 000 zł na 

 • Modernizację infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej, poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 mln zł

Do Powiatu Nowosądeckiego trafi łącznie 246 222 749,96 zł, w tym Miasto Nowy Sącz otrzyma 42 000 000 zł, a samorządy Powiatu Nowosądeckiego 204 222 749,96 zł z czego:

Gmina Chełmiec otrzyma 10 900 000 zł na:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany – etap I – 10 900 000 zł

Gmina Gródek nad Dunajcem otrzyma 10 000 000 zł na dwa zadania:

 • Poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Gródek nad Dunajcem – 5 000 000 zł
 • Rozbudowę kanalizacji na terenie gminy Gródek nad Dunajcem – 5 000 000 zł

Gmina Grybów otrzyma 10 400 000 zł na:

 • Budowę szkoły podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Gródek – 10 400 00 zł

Gmina Kamionka Wielka otrzyma 10 999 999 zł na dwa zadania:

 • Modernizację wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamionka Wielka – 4 999 999 zł
 • Budowę chodników na terenie Gminy Kamionka Wielka – 6 000 000 zł

Gmina Krynica-Zdrój otrzyma 24 999 000 zł na:

 • Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym i wod-kan – 24 999 000 zł

Gmina Korzenna otrzyma 9 999 000 zł na:

 • Budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną na terenie Gminy Korzenna – 9 999 000 zł

Gmina Łabowa otrzyma 9 520 000 zł na dwa zadania:

 • Park terapeutyczny – Łabowa otwarta na świat – 3 140 000 zł
 • Poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji poprzez termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Łabowa – 6 380 000 zł

Gmina Łącko otrzyma 8 964 750 zł na trzy zadania:

 • Modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko – 4 374 750,00 zł
 • Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łącko – 2 250 000,00 zł
 • Rozbudowę infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych w Jazowsku i Zagorzynie – 2 340 000,00 zł

Gmina Łososina Dolna otrzyma 9 870 000 zł na trzy zadania:

 • Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze” – 4 980 000,00 zł
 • Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej’ – 2 990 000,00 zł
 • Wdrożenie inteligentnego systemy zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie gminy Łososina Dolna – 1 900 000,00 zł

Gmina Nawojowa otrzyma 7 450 000 zł na trzy zadania:

 • Budowę drogi gminnej „Konty” w Żeleźnikowej Wielkiej – 1 900 000,00 zł
 • Przebudowę z rozbudową drogi gminnej „Dolinki-Zagroda” w miejscowości Frycowa – 2 850 000,00 zł
 • Centrum aktywności i wypoczynku w Gminie Nawojowa – 2 700 000,00 zł

Gmina Podegrodzie otrzyma 9 985 000 zł na dwa zadania:

 • Remont-modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie – 1 995 000,00 zł
 • Budowę nowej szkoły podstawowej w Stadłach – 7 990 000,00 zł

Gmina Rytro otrzyma 10 000 000 zł na dwa zadania:

 • Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Rytrze – etap I – 8 500 000,00 zł
 • Modernizację dróg gminnych – etap II – 1 500 000,00 zł

Gmina Stary Sącz otrzyma 11 040 000 zł na dwa zadania:

 • Przebudowę i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – 6 290 000,00 zł
 • Rozbudowę drogi gminnej nr 294222K Barcice-Cmentarz-Do Popradu w m. Barcice Dolne oraz w m. Stary Sącz – 4 750 000,00 zł

Miasto Grybów otrzyma 13 432 500 zł na trzy zadania:

 • Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w osiedlu Biała Wyżna – Zawodzie – 4 987 500,00 zł
 • Modernizację dróg na terenie Miasta Grybów wraz z budową parkingów – 3 990 000,00 zł
 • Budowę infrastruktury Turystyczno-Sportowej (lub Rekreacyjnej) na terenie Miasta Grybów – 4 455 000,00 zł

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój otrzyma 10 200 000 zł na dwa zadania:

 • Modernizację infrastruktury drogowej we wsi Kokuszka w Piwnicznej Zdroju – 5 000 000,00 zł
 • Modernizację infrastruktury turystycznej, sportowej wraz z infrastrukturą drogową w Gminie Piwniczna-Zdrój – 5 200 000,00 zł

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna otrzyma 10 972 500 zł na dwa zadania:

 • Modernizację infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – 2 992 500,00 zł
 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowa, gmina Muszyna oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego – 7 980 000,00 zł

Powiat Nowosądecki otrzyma 15 000 000 zł na:

 • Budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach – 15 000 000,00 zł

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie otrzyma 10 489 999, 96 zł na dwa zadania:

 • Budowę i modernizację infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko-Popradzkich – I Etap – 4 995 000,00 zł
 • Budowę i modernizację infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Krynicko – Popradzkich – 5 494 999,96 zł

Miasto Nowy Sącz otrzyma 42 000 000 zł na dwa zadania:

 • Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Sączu – 5 000 000,00 zł
 • Modernizację i budowę infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu – 37 000 000,00 zł

Do samorządów Powiatu Limanowskiego trafi łącznie 167 073 800 zł, z czego:

Gmina Dobra otrzyma 9 800 000 zł na:

 • Modernizację placówek oświatowych na terenie Gminy Dobra – 9 800 000,00 zł

Gmina Jodłownik otrzyma 17 100 000 zł na:

 • Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkowisko oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupia i Krasne-Lasocice – 17 100 000,00 zł

Gmina Kamienica otrzyma 9 994 000 zł na:

 • Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamienicy – 9 994 000,00 zł

Gmina Laskowa otrzyma 9 800 000 na:

 • Rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Laskowa – przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków – 9 800 000,00 zł

Gmina Limanowa otrzyma 22 865 000 zł na:

 • Rozbudowę i modernizację bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – 22 865 000,00 zł

Gmina Łukowica otrzyma 9 999 800 zł na dwa zadania:

 • Modernizację budynków użyteczności publicznej oraz dostosowanie części budynku byłego gimnazjum w Łukowicy do potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 114 800,00 zł
 • Modernizację dróg na terenie Gminy Łukowica – 7 885 000,00 zł

Gmina Mszana Dolna otrzyma 15 900 000 zł na trzy zadania:

 • Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w miejscowości Kasinka Mała – 5 000 000,00 zł
 • Budowę przedszkola i żłobka przy ul. Marka w Mszanie Dolnej – 8 900 000,00 zł
 • Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mszana Dolna – 2 000 000,00 zł

Gmina Niedźwiedź otrzyma 9 000 000 zł na dwa zadania:

 • Przebudowę i modernizacja dróg w Gminie Niedźwiedź – I etap – 4 750 000,00 zł
 • Infrastrukturę przy obiektach placówek oświaty oraz modernizację placówek oświaty w Gminie Niedźwiedź – I etap – 4 250 000,00 zł

Gmina Słopnice otrzyma 12 215 000 zł na dwa zadania:

 • Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słopnicach – 5 015 000,00 zł
 • Przebudowę obiektów mostowych w Słopnicach wraz z modernizacją dróg w rejonie tych obiektów – 4 731 000,00 zł

Gmina Tymbark otrzyma 7 200 000 zł na:

 • Modernizację energetyczną budynków na terenie Gminy Tymbark – 7 200 000,00 zł

Miasto Limanowa otrzyma 13 000 000 zł na dwa zadania:

 • Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę głównej sieci magistrali wodociągowej w Mieście Limanowa – 8 000 000,00 zł
 • Przebudowę i rozbudowę budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury – 5 000 000,00 zł

Powiat Limanowski otrzyma 20 200 000 zł na dwa zadania:

 • Modernizację obiektu krytej pływalni w Limanowej – 5 000 000,00 zł
 • Modernizację dróg i infrastruktury towarzyszącej na terenie Powiatu Limanowskiego – 15 200 000,00 zł

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa otrzyma 10 000 000 zł na:

 • Rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej dla nowych ścieków z Miasta i Gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź – 10 000 000,00 zł

Samorządy Powiatu Nowotarskiego otrzymają łącznie 158 812 487,78 zł, z czego:

Gmina Czarny Dunajec otrzyma 9 900 000 zł na:

 • Transgraniczne Centrum rozwoju Sportu – 9 900 000,00 zł

Gmina Czorsztyn otrzyma 10 250 000 zł na dwa zadania:

 • Budowę amfiteatru w miejscowości Maniowy wraz z infrastrukturą drogową – 3 600 000,00 zł
 • Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mizerna – 6 650 000,00 zł

Gmina Jabłonka otrzyma 12 750 000 zł na dwa zadania:

 • Przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1918–1920 – 8 500 000,00 zł
 • Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i hali sportowej w Jabłonce – 4 250 000,00 zł

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma 15 190 500 zł na dwa zadania:

 • Zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy Krościenko n.D – 4 740 500,00 zł
 • Modernizację/remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – 10 450 000,00 zł

Gmina Lipnica Wielka otrzyma 11 210 000 zł na:

 • Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej – 11 210 000,00 zł

Gmina Łapsze Niżne otrzyma 10 450 000 zł na:

 • Modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne – 10 450 000,00 zł

Gmina Nowy Targ otrzyma 12 949 925 zł na dwa zadania:

 • Modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ – 4 732 425,00 zł
 • Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Targ – 8 217 500,00 zł

Gmina Ochotnica Dolna otrzyma 9 999 990 zł na: dwa zadania:

 • Szczęśliwa gmina – miejsce rozwoju turystyki, sportu i rekreacji – 7 299 990,00 zł
 • Ochotnica & Tylmanowa Smart Village – Etap I – 2 700 000,00 zł

Gmina Raba Wyżna otrzyma 9 000 000 zł na:

 • Budowę przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Podsarniu – 9 000 000,00 zł

Gmina Rabka-Zdrój otrzyma 9 975 000 zł na dwa zadania:

 • Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odbudową nawierzchni dróg na terenie Rabki-Zdroju – 8 075 000,00 zł
 • Przebudowę dróg gminnych na terenie Rabki-Zdroju wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 900 000,00 zł

Gmina Spytkowice otrzyma 4 749 050 zł na:

 • Modernizację dróg w Gminie Spytkowice – 4 749 050,00 zł

Gmina Szaflary otrzyma 9 999 700 zł na:

 • Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Szaflary w miejscowościach Szaflary, Skrzypne, Maruszyna, Bańska Niżna, Bańska Wyżna i Zaskale – 9 999 700,00 zł

Miasto Nowy Targ otrzyma 17 349 900 zł na dwa zadania:

 • Budowę kanalizacji deszczowej na ul. Willowej oraz ul. Grel w Nowym Targu – 4 999 900,00 zł
 • Budowę, przebudowę, remont systemu sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Nowy Targ – 12 350 000,00 zł

Miasto i Gmina Szczawnica otrzyma 9 717 442,78 zł na dwa zadania:

 • Przebudowę ul. Biała Woda w miejscowości Jaworki – 8 835 000,00 zł
 • Modernizację ciągu komunikacyjnego w raz z odwodnieniem w ul. Św. Krzyża w Szczawnica – 882 442,78 zł

Powiat Nowotarski otrzyma 14 231 000 zł na:

 • Rozbudowę, modernizację, likwidację skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin – 14 231 000,00 zł

Do samorządów Powiatu Tatrzańskiego trafi łącznie 122 175 500 zł, z czego:

Gmina Biały Dunajec otrzyma 8 300 000 zł na trzy zadania:

 • Modernizację oświetlenia drogowego w Gminie Biały Dunajec – 2 250 000,00 zł
 • Poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową wielofunkcyjnego budynku gminnego – 2 250 000,00 zł
 • Modernizację drogi gminnej nr 420012 ul. Jana Pawła II w miejscowości Biały Dunajec, Gmina Biały Dunajec – 3 800 000,00 zł

Gmina Bukowina Tatrzańska otrzyma 29 800 000 zł na:

 • Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska – 29 800 000,00 zł

Gmina Kościelisko otrzyma 11 731 000 zł na trzy zadania:

 • Modernizację dróg gminnych w miejscowości Kościelisko – 4 750 000,00 zł
 • Przebudowę, nadbudowę, rozbudowę istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia – 4 131 000,00 zł
 • Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witów – 2 850 000,00 zł

Gmina Poronin otrzyma 14 999 500 zł na dwa zadania:

 • Modernizację i przebudowę infrastruktury drogowej w Gminie Poronin – 10 000 000,00 zł
 • Rozbiórkę i budowę budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie – 4 999 500,00 zł

Miasto Zakopane otrzyma 47 750 000 zł na dwa zadania:

 • Modernizację infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku – 24 000 000,00 zł
 • Rozbudowę oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I – 23 750 000,00 zł

Powiat Tatrzański otrzyma 9 595 000 zł na trzy zadania:

 • Przebudowę drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera – etap I od km 0+076,50 do km 2+180,10 w m. Zakopane – 4 655 000,00 zł
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich od km 0+471 do km 0+822 oraz od km 0+897 do km 1+181 w m. Zakopane – 2 850 000,00 zł
 • Rozbudowę drogi powiatowej 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 3+418 do km 3+487 oraz od km 5+947 do km 6+026 wraz z rozbudową obiektów mostowych – 2 090 000,00 zł
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda w Gorlicach