Hołd ofiarom wojennym oddany w Trzetrzewinie

W niedzielę 27 czerwca 2021 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w organizowanych przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej oraz Stowarzyszenie Banderia Konna „ISKRA” Dolina Dunajca uroczystościach ku pamięci ofiar rozstrzelanych w Trzetrzewinie.

Uroczystości oddające hołd 93 osobom zamordowanym w dniu 27 czerwca 1940 roku w lesie na granicy Wysokiego i Litacza rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana w intencji poległych i zmarłych, odprawiona przez Kapelana Wojska Polskiego księdza por. Tomasza Szewczyka i Proboszcza Księdza Edwarda Mikoś w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie.

Po zakończeniu Mszy Świętej Poseł Barbara Bartuś oraz wszyscy inni uczestnicy udali się na cmentarz w lesie, gdzie odbył się apel poległych. Splendoru uroczystościom dodał poczet sztandarowy wystawiony przez I Batalion Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz przejazd banderii konnej z udziałem kilkudziesięciu wierzchowców.

Pod pomnikiem rozstrzelanych ofiar Poseł Barbara Bartuś złożyła kwiaty, a zabierając głos podziękowała za zorganizowanie obchodów, które upamiętniają osoby zamordowane w egzekucji. Podkreśliła też znaczenie pamięci o bohaterach naszej Ojczyzny, o zmarłych oraz pomordowanych.

Wydarzenia z lata 1940 roku były częścią Akcji AB prowadzonej na terytorium Generalnego Gubernatorstwa. Jej celem była likwidacja inteligencji. Latem 1940 roku aresztowano członków licznych organizacji niepodległościowych w Nowym Sączu. Wszyscy zostali umieszczeni w sądeckim więzieniu. Los więźniów rozstrzygnął się pod koniec czerwca.

Hołd ofiarom wojennym oddany w Trzetrzewinie