W Krasiczynie o współpracy parlamentarnej w Europie

Przyszłość dla Europy, infrastruktura obszaru Trójmorza, współpraca parlamentarna, inicjatywy dla regionu Karpat  – to główne tematy zorganizowanej w dniach 21-23 luty 2020 roku w Krasiczynie, konferencji „Europa Karpat”, w której wzięła udział Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś.

Cykl konferencji „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. i kolejne spotkania odbywają się w Krynicy, Przemyślu, Krasiczynie, a od 2018 roku również w Regietowie w powiecie gorlickim. Spotkania mają na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Jednocześnie Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i pomysłów, dotyczących wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też obszaru Trójmorza i Europy Środkowo-Wschodniej.

Poseł Barbara Bartuś była w gronie panelistów tematu „Współpraca parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej”, który odbył się w pierwszym dniu 26. edycji tej międzynarodowej Konferencji. Gospodarzem tego panelu był Wicemarszałek Sejmu RP Prof. Ryszard Terlecki. Wśród uczestników tej debaty byli też Olena Kondratiuk z Ukrainy, Richárd Hörcsik z Węgier, Zbigniew Rau – przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Emanuelis Zingeris z Litwy

Barbara Bartuś – Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE przedstawiła zasady działania, cele i zadania OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

OBWE jest, w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych, organizacją regionalną skupiającą 57 państw. Poza Europą do OBWE należą również Stany Zjednoczone, Kanada oraz republiki azjatyckie – Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, czy Uzbekistan.

Jednym z organów OBWE jest Zgromadzenie Parlamentarne, tworzone przez parlamentarzystów państw członkowskich. Obecnie Zgromadzenie Parlamentarne OBWE liczy 320 członków. Delegacja Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do ZP OBWE została powołana w 1991 r. i składa się z 8 członków oraz 8 zastępców, tj. 2 senatorów i ich 2 zastępców oraz 6 posłów i ich 6 zastępców.

Końcem 2019 w Bratysławie państwa członkowskie OBWE podjęły decyzję o powierzeniu przewodnictwa w 2022 roku Polsce.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podkreślił, że Europie brakuje rzeczywistej refleksji po brexicie, który niewątpliwie przyczynił się do obecnego kryzysu UE. Jednocześnie uczestnicy debaty wyszli z pomysłem Zgromadzenia Parlamentarnego Europy Karpat, na wzór Zgromadzenia Parlamentarnego Śródziemnomorza. Uczestniczyć w nim mogłyby państwa regionu Europy Środkowej zarówno z UE, jak i spoza niej.

W Krasiczynie o współpracy parlamentarnej w Europie