Sesja Zimowa Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Poseł Barbara Bartuś w dniach 19 – 21 lutego 2020 r. przewodniczyła Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE na Sesji Zimowej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Wiedniu. W sesji wzięło udział ponad 200 parlamentarzystów – członków Zgromadzenia oraz przedstawiciele instytucji OBWE, krajów partnerskich oraz Korpusu Dyplomatycznego różnych państw. Ze strony polskiej w posiedzeniach udział wzięli również Poseł Agnieszka Pomaska (KO) – Wiceprzewodnicząca Delegacji oraz Posłowie Joanna Lichocka (PiS), Robert Kwiatkowski (Lewica), Piotr Polak (PiS) i Dariusz Rosati (KO).

Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie obradowało podczas posiedzeń plenarnych, w Komisjach Generalnych: ds. Politycznych i Bezpieczeństwa, ds. Gospodarczych, Nauki, Technologii i Środowiska oraz ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych.

Odbyło się również spotkanie szefów Delegacji krajowych w ramach Komisji Stałej, w której uczestniczyła Poseł Barbara Bartuś. Podczas posiedzenia Komisji Stałej przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu, omówiono działania Zgromadzenia i całego OBWE na przestrzeni ubiegłych miesięcy oraz zaakceptowano plan pracy w bieżącym roku. Wstępnie odniesiono się do propozycji zmian w Regulaminie Zgromadzenia.

Wszystkie trzy Komisje Generalne wysłuchały raportów z dotychczasowego wykonania założeń Deklaracji z Luksemburga, przyjętej podczas sesji letniej 2019 roku. Sprawozdawcy wybrani na rok 2020 przedstawili założenia i tematy raportów, które przygotują na sesję w Vancouver. Członkowie Komisji wysłuchali wystąpień zaproszonych gości i przeprowadzili dyskusję nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. praw człowieka, zamrożonych konfliktów w regionie, zmian klimatycznych, roli OBWE w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego i w ochronie środowiska, projektu Nowego Jedwabnego Szlaku, walki z antysemityzmem, dyskryminacją i nietolerancją.

Wiele czasu poświęcono zamrożonym i przedłużającym się konfliktom, w tym wojnie na Ukrainie. Delegacje wyrażały swoje wsparcie dla Ukrainy i konieczność natychmiastowego zaprzestania okupacji Krymu przez Federację Rosyjską.

Polska Delegacja spotkała się również z Ambasadorem Adamem Hałacińskim – Stałym Przedstawicielem RP przy OBWE i omówiono aktualną sytuację w Organizacji i regionie. Odbyło się też spotkanie z Delegacjami krajów V4 oraz seminarium Komisji Helsińskiej nt. więźniów politycznych w regionie OBWE.

Sesja Zimowa Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE