W Przemyślu na konferencji „Europa Karpat”

Pandemia COVID-19 uświadomiła Europie jak ważna jest cyfryzacja, która ułatwia zarówno korzystanie z usług publicznych, jak i wymianę informacji w zakresie zdrowia, czy edukacji. W związku z tym rozwój cyfryzacji w różnorodnych sferach życia gospodarczego i społecznego nabiera szczególnego znaczenia i staje się istotnym przedmiotem współpracy międzynarodowej.

Poseł Barbara Bartuś w sobotę 27 lutego 2021 roku, w pierwszym dniu zorganizowanej w Przemyślu konferencji „Europa Karpat”, była moderatorem panelu „Cyfrowa Europa podstawą silnej gospodarki i rozwoju usług społecznych oraz szansą na pogłębienie współpracy między państwami Trójmorza” .

W dyskusji w tym temacie Konferencji udział wzięli: Tiit Riisalo – doradca Prezydenta Estonii, Prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP, Peter Kremsky – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Narodowej ze Słowacji, Michał Kanownik, Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska oraz Beata Daszyńska – Muzyczka – Prezes Banku BGK.

Przedstawiając Prezes Beatę Daszyńską – Muzyczkę, Poseł Barbara Bartuś zwróciła uwagę, iż pod jej kierownictwem bank intensywnie angażuje się w realizację rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. Prezes Daszyńska-Muzyczka jest też pomysłodawcą i inicjatorem powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Trójmorza. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w państwach regionu Trójmorza poprzez finansowanie projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych. Beata Daszyńska–Muzyczka jest też członkiem kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz przewodniczącą rady programowej Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Poseł Barbara Bartuś wprowadzając do dyskusji, zauważyła że podczas szczytu V4 w Krakowie premierzy Grupy Wyszehradzkiej podpisali Deklarację Cyfrową. Dzięki tej inicjatywie nasz region będzie mógł zacieśnić współpracę w ramach konkretnych projektów cyfrowych. Nowe technologie nie tyle przyśpieszą rozwój gospodarczy, ile go po prostu zagwarantują.

Paneliści w swych wystąpieniach podkreślali, że cyfryzacja to nie tylko przyspieszanie rozwoju, ale również mechanizmy bezpieczeństwa. Obok już posiadanego doświadczenia z możliwych celowych ataków cybernetycznych państw trzecich, wśród innych potencjalnych zagrożeń trzeba dostrzegać możliwość ataku cybernetycznego na infrastrukturę wrażliwą, z zamiarem wywołania katastrof masowych lub komunikacyjnych. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby cybertechnologia szła w parze z cyberbezpieczeństwem, które powinno być traktowane jako niezbędna inwestycja zapewniająca harmonijny rozwój w perspektywie długookresowej.

W Przemyślu na konferencji