Gminy górskie z rządowym wsparciem

Na briefingach prasowych zorganizowanych w dniu 25 marca 2021 r. w Nowym Sączu i Gorlicach Poseł Barbara Bartuś przekazała dobre wiadomości dla Gmin z okręgu nowosądeckiego.

Premier Mateusz Morawiecki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich zatwierdził dla Małopolski kwotę ponad 294 milionów złotych. Gminy górskie skorzystają z dwóch instrumentów wsparcia. Po pierwsze ze wsparcia inwestycyjnego, ale też otrzymają 80 % rekompensaty za zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Samorządy otrzymają setki tysięcy złotych na inwestycje, które przyczynią się do odbudowy potencjału turystycznego i będą też służyć ogólnemu rozwojowi regionu, przynosząc poprawę bytu lokalnym społecznościom. Pieniądze są przyznawane samorządom w formie przelewów na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. Napływ dodatkowych środków do kas samorządów i większa ilość inwestycji, to też pomoc przedsiębiorcom, którzy sami znajdą pracę i będą mogli dać zatrudnienie swoim pracownikom.

W powiecie gorlickim jako gminy górskie zakwalifikowano siedem samorządów, które łącznie otrzymają blisko 21,6 miliona złotych.

Miasto Gorlice6 840 000,00 zł na poprawę warunków technicznych i treningowych obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gorlicach. W ramach zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie zewnętrzne stadionu sportowego, zadaszenie obiektu wielofunkcyjnego oraz przebudowane zostanie boisko sportowe.

Gmina Gorlice4 469 581,00 zł na budowę punktu widokowego (wieży na Łysuli w Dominikowicach) wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ścieżką pieszo-rowerową prowadzącą do punktu, parkingu wraz z wiatą odpoczynkową, stojakami na rowery oraz infrastrukturą komunalną służącą obsłudze punktu.

Gmina Lipinki -1 555 621,00 zł na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wójtowej w zakresie zwiększenia przepustowości i unowocześnienia procesu oczyszczania ścieków.

Gmina Łużna- 2 061 091,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łużna oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków. Budowa stacji pomp wraz ze zbiornikiem wody pitnej i komorą agregatu prądotwórczego wraz z instrukcją techniczną rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Mszanka.

Gmina Ropa – 1 168 523,00na rozbudowanie infrastruktury komunalnej służącej rozwojowi turystyki: oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Gmina Sękowa- 3 863 876,76na budowę odkrytego basenu w miejscowości Sękowa (niecki basenowej ze strefami: rekreacyjną, dziecięcą i pływacką, plaży trawiastej, boisk do gier, placu zabaw, budynku zaplecza, parkingów, ogrodzenia, oświetlenia i ciągów komunikacyjnych).

Gmina Uście Gorlickie 1 600 000,00 zł na wykonanie robót termomodernizacyjnych parku wodnego w Wysowej-Zdroju i przebudowę elementów wentylacji, ogrzewania i konstrukcji.

Dofinansowanie z programu wynosi 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę.

Właśnie takie maksymalne 8 milionów złotych otrzyma Miasto Nowy Sącz i wykorzysta na zielono-niebieską infrastrukturę przy SP15 i Zespole Przedszkoli przy ul. Paderewskiego,  zagospodarowanie Placu Krasińskiego tzw. Kocich Plant oraz przebudowę drogi powiatowej – ul. 29 Listopada wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Żwirki, Kusocińskiego i Czecha i przebudowę drogi gminnej – ul. Młyńskiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową DK28 oraz drogą powiatową nr 1605K.

Z powiatu nowosądeckiego takie maksymalne 8 milionów złotych otrzymają też :

Gmina Chełmiec na ostatni etap budowy Astro Centrum przeznaczonej pod salę Gminnego Ośrodka Kultury, bazy hotelowej, kręgielni, restauracji oraz budowę i modernizację ogólnodostępnych obiektów turystyczno-rekreacyjnych (boisk, placów zabaw i siłowni zewnętrznych – Rdziostów, Biczyce Górne, Wielopole) oraz Gmina Stary Sącz na budowę infrastruktury turystycznej przy Centrum Rekreacyjnym “Stawy” – budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, układu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, a także budowę dróg rowerowych, ciągów pieszo-spacerowych, miejsc parkingowych, miejsc rekreacji i wypoczynku w Gminie.

Łącznie 16 gmin z powiatu nowosądeckiego otrzyma blisko 68 mln złotych, w tym m.in. :

Gmina Korzenna -5 114 426,00 zł na poprawę infrastruktury drogowej (w tym oświetlenia oraz utworzenia ścieżek rowerowych), oraz budowę kompleksu rekreacyjno -turystycznego (w tym basenów, jacuzzi, sauny).

Gmina Grybów (miejska) – 1 304 312,00 zł na budowę fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania pn. “Kanalizacja sanitarna i wodociągowa dla miasta Grybowa” i na zadanie pn.”Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na os. Śródmieście w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Grunwaldzkiej, Zielonej, Kolejowej, Grottgera i Goldbergera oraz w części oś. Biała Wyżna”

Gmina Grybów (wiejska) – 7 677 400,00 zł na budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – otwartego basenu z dwiema nieckami o pow. do 1000 m2 wraz z zjeżdżalnią, wodnym placem zabaw dla dzieci, zapleczem sanitarnym i technicznym obiektem kubaturowym  Białej Niżnej.

Gmina Gródek nad Dunajcem – łącznie 2 443 207,00 zł, w tym na zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w miejscowości Bartkowa-Posadowa, budowę budynku zaplecza sanitarnego, urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, piaszczystej plaży, niecki wodnej oraz małej architektury, a także urządzenia terenu zielonego oraz terenów utwardzonych służących do komunikacji.

Gmina Krynica-Zdrój – 6 353 092,46 zł, na renowacje płyty głównego Krynickiego Deptaka obejmującego skwer przy ul. Ebersa wraz z przebudową mostku i renowację Bulwarów Dietla.

Gmina Łabowa – 933 000,00 zł na budowę infrastruktury rekreacyjnej, wypoczynkowej i historycznej pn. “Łabowa otwarta na świat – interaktywna odyseja sądeckich partyzantów”. W ramach inwestycji wykonana będzie ścieżka rekreacyjna o dł. 0,4 km i szerokości 1,5 m, urządzenie miejsc postojowych “zielona krata” wraz z zapleczem socjalnym, punkty obsługi rowerzystów, info kioski, tablice informacyjne i historyczne, punkty wystawowe, ogród sensoryczny, zadaszona scena, oświetlenie, infrastruktura parkowa.

Gmina Łącko – 6 044 442,00 zł na budowę Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku, w którym powstanie m.in. Centrum Myśli i Tradycji Sadowniczej, sala z eksponatami z wykopalisk z Warowni na Górze Zyndrama oraz budowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Obidza wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej,  pomieszczeń OSP,, a także na zagospodarowanie terenu na Górze Zyndrama w Maszkowicach, ukończenie budowy Wieży Widokowej na Modyni, wraz z budową małej architektury przy szlakach pieszo-turystycznych.

Gminy w powiecie limanowskim otrzymają 37161 861 złotych, w tym Gmina Limanowa (wiejska) kwotę maksymalną 8 milionów złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej swym zakresem wsie Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra, Bałażówka.

powiecie nowotarskim 14 gmin otrzyma łącznie 52 734 214,50, w tym maksymalne 8 milionów złotych otrzymają :

Gmina Nowy Targ (miejska) na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Inwestycja obejmie roboty murowe, izolacyjne, elewacyjne i konstrukcyjne wraz z wyposażeniem.

Gmina Nowy Targ (wiejska) na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Waksmund i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute (budowa nowego reaktora, prace remontowe, wymiana szaf sterujących, wymiana wyposażenia) oraz przebudowę budynku na obiekt hotelowy przy Centrum narciarstwa Biegowego w Klikuszowej wraz z budową toru do narciarstwa biegowego.

Gminy powiatu tatrzańskiego otrzymają wsparcie łącznie na kwotę 24 340 870,53 zł.

Gminy górskie z rządowym wsparciem