Wizyta w Ośrodku Caritas w Gorlicach

We wtorek 22 grudnia 2020 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś odwiedziła Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Gorlicach, aby osobiście złożyć pracownikom oraz podopiecznym bożonarodzeniowe życzenia.

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Gorlicach jest miejscem, gdzie niepełnosprawne dzieci oraz młodzież, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, mogą zdobywać podstawowe sprawności intelektualne i praktyczne. W ramach Caritasu działa szkoła specjalna, przedszkole specjalne, świetlica oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Poseł Barbara Bartuś na ręce Pani Dyrektor Izabeli Marondel wręczyła prezenty dla podopiecznych. W przekazanych pudełkach znalazły się dla każdego drobne gadżety sejmowe, ale nie zabrakło też słodkości, chociaż w ograniczonym zakresie. Upominki były idealnym dopełnieniem uroczystej wigilii, którą w tym dniu organizowała placówka.

Podopieczni Ośrodka również zaskoczyli Panią Poseł ofiarowując jej przygotowane własnoręcznie stroiki świąteczne.

Wizyta w Ośrodku Caritas w Gorlicach