Pieniądze dla gmin z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych

W sobotę 19 grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Łużnej Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Bartuś oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wręczyli czterem włodarzom gmin z powiatu gorlickiego symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania w ramach części konkursowej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita pogratulował pozytywnego rozstrzygnięcia tego II naboru i podkreślił że przekazane środki będą kołem zamachowym gospodarki, czyli swoistą tarczą dla samorządów, jak i przedsiębiorców realizujących zadania.

Poseł Barbara Bartuś wyraziła ogromną radość, że do samorządów powiatu gorlickiego znów płyną ta duże pieniądze, dzięki którym zostaną zrealizowane ważne dla mieszkańców inwestycje.

Czeki otrzymali:

 • Burmistrz Bobowej – dofinansowanie w wysokości 4 000 000 zł.
  Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum Bobowej. Inwestycja dotyczy modernizacji Rynku oraz przyległych do niego uliczek tj. św. Zofii, Kolegiackiej oraz Żydowskiej i obejmuje: zmianę nasadzeń roślinnych, zastosowanie zbiorników retencyjnych, wymianę nawierzchni alejek, parkingu, dróg, chodników, zmianę oznaczeń (tablic, znaków), małej architektury, konserwację fontanny, zastosowanie opraw LED oraz budowę toalety publicznej i
 • Wójt Gminy Łużna – dofinansowanie w wysokości 4 178 171 zł na dwa wnioski.
  Przedmiotem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w sołectwie Łużna. W ramach zadania zaplanowano: ocieplenie stropu, dachu, podłogi, wymiana stolarki zewnętrznej, modernizację c.w.u.(zmiana źródła ciepła, budowa instalacji do c.w.u) i C.O. (wymiana źródła ciepła, przewodów instalacji, grzejników), instalację P.V 8,06 kW, wymianę opraw świetlnych tradycyjnych na LED. Działania te przyczynią się do reedukacji zapotrzebowania na energię, a przez to do poprawy jakości powietrza oraz likwidacji niskiej emisj

Aktualnie Gmina Łużna zmaga się z poważnym problemem braku kanalizacji na terenie większości sołectw, jak również problemem suszy i brakiem dostępu gospodarstw domowych do wody pitnej. Zaplanowana inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łużna.

 • Wójt Gminy Ropa – dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł.
  Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej o długości 1,70 km wzdłuż rzeki Ropy od centrum miejscowości Ropa do miejsca połączenia z planowaną podobną ścieżką w miejscowości Szymbark. Ścieżka będzie połączona z istniejącą ścieżką od miejscowości Szymbark do Gorlic i dalej w kierunku Biecza. Obecnie budowana jest ścieżka rowerowa w miejscowości Klimkówka do miejscowości Uście
 • Wójt Gminy Uście Gorlickie – dofinansowanie w wysokości 1 000 000 zł.
  Projekt „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, na działce nr 275 położonej w Śnietnicy ”. W wyniku przebudowy powstaną dwie sale o charakterze edukacyjnym, pomieszczenie biurowe na parterze budynku oraz świetlica w przyziemiu. Rozbudowa zaprojektowana jest jako obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony .
Pieniądze dla gmin z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych