Z misją obserwacyjną ZP OBWE na wyborach w Mołdawii

Ponad 60 obserwatorów Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z 22 krajów obserwowało wybory parlamentarne w Mołdawii, które odbyły się w dniu 11 lipca 2021 roku. Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE przewodniczyła Poseł Barbara Bartuś – Przewodnicząca Delegacji.

W misji wzięli również udział posłowie Agnieszka Pomaska (PO) – Wiceprzewodnicząca, Joanna Lichocka (PiS), Radosław Fogiel (PiS) oraz Robert Kwiatkowski (Lewica) i Senator Kazimierz Kleina (PO). Polscy obserwatorzy monitorowali wybory w Kiszyniowie, Bielcach, rejonie Hîncești i Orgiejów.

Delegacja Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE wzięła udział w briefingach przedwyborczych obejmujących m.in. analizę mołdawskiego prawa wyborczego, prezentację obecnej sytuacji politycznej i rynku mediów.

W wydanym oświadczeniu, uczestnicy wspólnej misji obserwacyjnej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej (w którego misji obserwacyjnej wziął udział poseł Krzysztof Truskolaski) i Parlamentu Europejskiego stwierdzili, że przedterminowe wybory parlamentarne w Mołdawii były dobrze zorganizowane dzięki znowelizowanym ramom prawnym, a wyborcom zaoferowano szeroki wybór alternatyw politycznych.

Kandydaci byli w stanie aktywnie prowadzić kampanię, pomimo ograniczeń związanych z pandemią. Międzynarodowi obserwatorzy zauważyli jednak, że chociaż obowiązują zasady finansowania kampanii w celu zapewnienia przejrzystości zarówno wpłat na kampanię, jak i wydatków, to ich egzekwowanie i dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń pozostaje niewystarczające.

Atmosfera kampanii była zazwyczaj spokojna, a podstawowe wolności, kluczowe dla demokratycznych wyborów były w dużej mierze przestrzegane. Pod koniec kampanii ostra krytyka i osobiste zniewagi nasiliły się, ale nie przerodziły się w podżeganie do wrogości lub przemocy. Administracja wyborcza dobrze, sprawnie i przejrzyście zarządzała przygotowaniami do wyborów. Jednocześnie niepokój budziły wątpliwości co do bezstronności Centralnej Komisji Wyborczej m.in. w sprawie liczby lokali wyborczych utworzonych za granicą oraz dla wyborców Naddniestrza.

W Kiszyniowie polska Delegacja do ZP OBWE spotkała się z Ambasadorem RP Bartłomiejem Zdaniukiem oraz Wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim, który przybył do Mołdawii z Delegacją Sejmu i Senatu RP. Wspólnie odwiedzili Bibliotekę im. Adama Mickiewicza, a także Poseł Barbara Bartuś złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniająca prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiary katastrofy smoleńskiej oraz na pomniku Adama Mickiewicza.

Z misją obserwacyjną ZP OBWE na wyborach w Mołdawii