Jubileuszowa Msza Święta w Glisnem za poległych i nieżyjących partyzantów

W Święto Wojska Polskiego oraz radosne święto Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2021 roku Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w Glisnem w Jubileuszowej Mszy św. w intencji poległych i zmarłych żołnierzy oraz kapelanów AK Oddziału Partyzanckiego por. Jana Stachury „Adama” i Placówki „Witolda”.

Po Mszy Św. wciągnięto na maszt flagę państwową i na placu przed kościołem odbył się Apel Pamięci, który odczytał starszy inspektor Stowarzyszenia Strzeleckiego „Strzelec” Stanisław Dębski. Złożono kwiaty pod tablicą poświęconą poległym i zmarłym żołnierzom oraz kapelanom Oddziału Partyzanckiego „Mszyca” por. Jana Stachury „Adama” i placówki „Witolda” 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK.

Tradycja tzw. Mszy partyzanckich we wsi Glisne, położonej malowniczo na przełęczy między lesistymi zboczami Lubonia Wielkiego i Szczebla sięga 1991 r. W miejscowym kościele Najświętszego Serca Jezusowego znajduje się obraz Matki Boskiej Partyzantów (wykonany przez Jerzego Koleckiego z Rabki), pobłogosławiony w Ludźmierzu przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki w 1997 roku.

Partyzancki Oddział por. Jana Stachury „Adama” wchodził w skład 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Został sformowany w grudniu 1943 r. i działał w rejonie Mszany Dolnej i Rabki. Liczył ok. 80 partyzantów i przeprowadził ok. 50 akcji bojowych. Kapelanem oddziału został z polecenia kardynała Adama Sapiehy, ks. Józef Kochan „Krzysztof”. W styczniu 1945 r. oddział został rozwiązany, a wielu żołnierzy zagrożonych aresztowaniem ze strony nowej władzy, zmuszona była opuścić kraj.

W czasie wystąpień głos zabrała Poseł Barbara Bartuś, która powiedziała, że takie uroczystości są autentyczną lekcją historii. Odniosła się też do osobistych przeżyć i doświadczeń związanych z czcią Matki Bożej Lipińskiej, ale wyraziła radość, że kolejny raz może brać udział w partyzanckim święcie w Glisnem.

Podkreśliła, że Msza Partyzancka, będąca formą upamiętnienia poległych żołnierzy Oddziału Armii Krajowej por. Jana Stachury „Adama”, jest ważną i potrzebną lekcją historii, zwłaszcza dla młodzieży. Nie przypadkowo uroczystości w Glisnem oraz Święto Wojska Polskiego przypadają na dzień 15 sierpnia, na dzień wielkiego zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami. Znaczenie Bitwy Warszawskiej, znanej także jako „Cud nad Wisłą” można śmiało też porównać do odsieczy Wiedeńskiej. Dzięki zwycięstwu 12 września 1683 r. armii polsko-austriacko-niemieckiej pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, udało się odepchnąć armię osmańską od Wiednia, uratować miasto i wyeliminować zagrożenie dla całej chrześcijańskiej Europy. W roku 1920 Józef Piłsudski ze swą generalicją zapobiegł sowietyzacji znacznych obszarów europejskiego kontynentu. Polska uratowała Europę przed bolszewizmem.

Ważne jest, aby młodzież znała historię, gdyż stanowi ona istotny budulec tożsamości narodowej – akcentowała Poseł Barbara Bartuś.

Jubileuszowa Msza Święta w Glisnem