Doroczna Sesja ZP OBWE

W dniach 30 czerwca – 6 lipca 2021 roku odbyła się Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Ze względu na pandemię Covid-19, zamiast planowanego spotkania w Bukareszcie, członkowie Zgromadzenia spotkali się w tzw. formacie hybrydowym z osobistą obecnością w Wiedniu większości członków Prezydium Zgromadzenia oraz przewodniczących delegacji narodowych, w tym Przewodniczącej polskiej Delegacji – Poseł Barbary Bartuś. Wszyscy pozostali członkowie Zgromadzenia łączyli się z salą obrad w Hofburgu zdalnie.

Doroczną Sesję rozpoczęły posiedzenia online trzech Komisji Generalnych ZP OBWE. W  dniach 30 czerwca – 2 lipca Komisje omówiły sprawozdania dotyczące: społecznych i gospodarczych konsekwencji pandemii, zrównoważonego zarządzania migracją, wielostronnej dyplomacji po pandemii, przedłużających się konfliktów w regionie OBWE, wpływu pandemii na zagrożenia ponadnarodowe oraz dostępu do opieki zdrowotnej.

W ramach posiedzenia III Komisji Generalnej ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych, Poseł Barbara Bartuś – Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE, zaapelowała o wznowienie, odbywającego się corocznie w Warszawie, regularnego przebiegu Spotkania Wdrożeniowego Wymiaru Ludzkiego. Spotkanie, w którym licznie uczestniczą organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zostało w 2020 roku odwołane ze względu na sytuację pandemiczną.

Poseł Barbara Bartuś zwróciła również uwagę na trudną sytuację polityczną na Białorusi, co ma bezpośredni wpływ na polską mniejszość narodową w tym kraju, a także wezwała do ochrony praw dzieci i młodzieży m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W czasie posiedzenia Komisji Stałej, czyli spotkania członków Prezydium ZP OBWE oraz przewodniczących delegacji narodowych, próbowano rozstrzygnąć wątpliwości proceduralne w zakresie przyjęcia tzw. kwestii pilnych oraz wysłuchano sprawozdań Przewodniczącego, Sekretarza Generalnego i Skarbnika Zgromadzenia. Komisja Stała przyjęła także projekt budżetu.

Podczas odbywającego się posiedzenia plenarnego w dniu 6 lipca, członkowie Zgromadzenia wysłuchali szwedzkiej Minister Spraw Zagranicznych i jednocześnie urzędującej Przewodniczącej OBWE – Ann Linde, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wkład Zgromadzenia w proces wypełniania zobowiązań OBWE. Jednocześnie zapowiedziała kontynuowanie ścisłej współpracy z nowym Prezydium Zgromadzenia. Ustępujący Przewodniczący ZP OBWE – Peter Lord Bowness (Wielka Brytania) podkreślił ważną rolę parlamentarzystów, jako osób stale wsłuchujących się w potrzeby obywateli, a także upewniających się, że tworzone prawodawstwo faktycznie rozwiązuje realne problemy. Odwołując się do kryzysu Covid-19 wezwał do zachowania czujności i ochrony parlamentaryzmu. Zaapelował, aby wykorzystać tzw. energię polityczną do wsparcia prac OBWE. W swym ostatnim wystąpieniu jako Przewodniczący ZP OBWE, Lord Bowness opowiedział się również za zorganizowaniem szczytu OBWE w najbliższej przyszłości.

W czasie posiedzenia plenarnego, członkowie Zgromadzenia zapoznali się z podsumowaniami  ostatnich misji obserwacji wyborów (m.in. w USA, Albanii, Bułgarii, Armenii), a także wysłuchali raportów Komisji Ad Hoc oraz Specjalnych Przedstawicieli ZP OBWE na temat migracji, walki z terroryzmem, sytuacji w Arktyce, zmian klimatu, kwestii związanych z płcią oraz handlem ludźmi.

Po długich i miejscami burzliwych dyskusjach, Zgromadzenie przyjęło trzy tzw. kwestie pilne. Dotyczyły one: przeciwdziałania nienawiści, nietolerancji, przemocy i dyskryminacji w całym regionie OBWE; wezwania władz Białorusi do ponownego rozważenia ograniczeń wolności mediów oraz sprzeciwu wobec podważania praw do pokojowych zgromadzeń;  działań Federacji Rosyjskiej w pobliżu granicy z Ukrainą i wezwania do wycofania rosyjskich wojsk z Krymu.

Członkowie Zgromadzenia dokonali także wyboru członków Prezydium ZP OBWE. Nową Przewodniczącą została Margareta Cederfelt (Szwecja). W przemówieniu po wyborze zadeklarowała, że będzie wypełniać swój mandat w poczuciu odpowiedzialności, integracji i szacunku dla każdego kraju. Podkreśliła także wyjątkowość OBWE jako szerokiej i silnej organizacji bezpieczeństwa. Margareta Cederfelt zaznaczyła, że parlamentarzyści ponoszą ogromną odpowiedzialność za pracę na rzecz bezpieczeństwa regionu z poszanowaniem praw człowieka, demokracji i integralności terytorialnej każdego kraju. Jako jeden ze swoich priorytetów wskazała problematykę zmian klimatycznych, a także wyraziła nadzieję, że świat wyjdzie silniejszy z pandemii Covid-19.

Członkowie Zgromadzenia wybrali również wiceprzewodniczących Zgromadzenia, którymi zostali: Roger Wicker (USA), Pia Kauma (Finlandia), Daniela de Ridder (Niemcy), Askar Shakirov (Kazachstan), Reinhold Lopatka (Austria), Irene Charalambides (Cypr), Pascal Allizard (Francja), Kristian Vigenin (Bułgaria).

Polski kandydat na Wiceprzewodniczącego ZP OBWE – Senator Grzegorz Bierecki, nie uzyskał mandatu. Skarbnikiem Zgromadzenia ponownie został wybrany Peter Juel- Jensen (Dania).

Poseł Barbara Bartuś spotkała się również ze Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Ambasadorem Adamem Hałacińskim oraz wraz z Ambasador RP Jolantą Kozłowską odwiedziła Kahlenberg i kościół pw. św. Józefa prowadzony od 1906 roku przez polskich księży zmartwychwstańców, w którym znajduje się izba upamiętniająca zwycięstwo polskie w Odsieczy Wiedeńskiej.

Doroczna Sesja ZP OBWE