Wręczenie symbolicznych czeków okazją do spotkania z samorządowcami

W dniu 29 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ropa, odbyło się miłe spotkanie z samorządowcami powiatu gorlickiego. Okazją było uroczyste wręczenie przez Wicewojewodę Małopolskiego i Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś symbolicznych czeków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg włodarzom miast i gmin.

Zabierając głos Poseł Barbara Bartuś wyraziła ogromną radość, że do samorządów powiatu gorlickiego znów płyną tak duże pieniądze, dzięki którym zostaną zrealizowane ważne dla mieszkańców  inwestycje, ale też dadzą utrzymanie polskim przedsiębiorcom i zatrudnienie dla pracowników.

Pani Poseł podkreśliła także, że to dzięki pracy Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, nie tylko nie zatrzymano żadnych programów społecznych, jak 500+, czy dodatkowe emerytury, ale wprowadzono tarcze antykryzysowe – pierwsze dla przedsiębiorców i ich pracowników, a następnie uruchomiono dodatkowe fundusze dla samorządów.

Łącznie tylko z rządowego programu RFIL, licząc od sierpnia 2020 roku do kwietnia br., do kas samorządów powiatu gorlickiego popłynęło już ok. 73,5 miliona złotych.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie gorlickim wsparcie otrzymało 8 zadań na łączną kwotę 9 504 308,08 zł.

Po części oficjalnej Poseł Barbara Bartuś rozmawiała z gospodarzami gmin o tym, co udało się w ostatnim czasie zrobić, co uda się jeszcze zrealizować dzięki rządowemu wsparciu, ale też o kolejnych zadaniach i potrzebach danych gmin.

Samorządowcy wyrazili zadowolenie, że tyle dodatkowych pieniędzy spływa z dotacji rządowych i podkreślali, że tak dobrego czasu dla samorządów jeszcze nie było.

Wręczenie symbolicznych czeków okazją do spotkania z samorządowcami