Dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W 2021 roku do powiatu gorlickiego popłyną setki tysięcy złotych z Programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Najwięcej z programu „Ochrona zabytków”, na który Budżet Państwa przekaże prawie 138 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację 637 zadań w Polsce, wybranych spośród 2 254 wnioskowanych.

Do powiatu gorlickiego popłynie łącznie blisko 1 118 000,00 zł i z dofinansowania skorzystają :

 • Parafia św. Michała Archanioła w Szalowej – 530 000,00 zł, na kompleksowe prace konserwatorskie, konserwacje wnętrza kościoła, nawy głównej kościoła pw. św. Michała Archanioła (XVIII w.);
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej – 230 000,00 zł  na konserwacje malowideł ściennych i polichromowanych szaf zakrystyjnych kościoła pw. Św. Michała Archanioła, zakrystia (XVII w.);
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim – 47 539,50 zł na prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych zakrystii oraz najstarszym wyposażeniu dawnej cerkiew greckokatolicka pw. Św. Parascewy (XVII w.) w Kwiatoniu – etap ostatni;
 • Parafia Rzymskokatolicka p. w. Bożego Ciała w Bieczu – 300 000,00 zł na remont izolacji ścian fundamentowych i systemu odprowadzenia wód opadowych w kościele pw. Bożego Ciała (XV w.) – etap II;
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów10 000,00 zł na modernizacje instalacji elektrycznej w Cerkwi greckokatolicka pw. ŚŚ. Kosmy i Damiana (XVIII w., 1842 r.) i spichlerza plebański (poł. XIX w.) w Bartnem;

Dofinansowanie popłynie też dla :

 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu – 330 000,00 zł, na konserwacje ołtarza głównego Bazyliki Kolegiackiej pw. Św. Małgorzaty(XV w.),
 • Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Krużlowej Wyżnej70 000,00 zł na prace konserwatorskie we wnętrzu, konserwacja dekoracji malarskiej kaplicy bocznej i ołtarza z obrazem św. Antoniego w kościle pw. Narodzenia NMP (XVI w.) – kontynuacja
 • Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu – 110 000,00 zł – dziedziniec klasztorny: renowacja kamieniarki na  “Domu Kapelana”  oraz ścian w “Domu Kingi” – etap III
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej – 410 000,00 zł kościół pw. św. Michała Archanioła, polichromia ścienna w nawie i prezbiterium (I poł XIX w.): prace konserwatorskie – etap IV
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej – 150 000,00 na prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. Wszystkich Świętych (XVII w.) – ołtarze i ambona (XVII-XIX), polichromie wnętrza (XIX w.) – kontynuacja.

Skala dofinansowania dla zabytków w naszym Regionie z jednej strony może cieszyć, ale Poseł Barbara Bartuś zna potrzeby związane z pracami konserwatorskimi przy zabytkach i są one dużo większe, niż budżet programu. Dlatego też z nadzieją przyjmuje zapewnienia Pana Wicepremiera Prof. Piotra Glińskiego, że zwiększenie nakładów przeznaczonych na ten cel stanowi jeden z priorytetów MKDNiS.

Celem Programu “Groby i cmentarze” jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Bitwa pod Gorlicami, stoczona pomiędzy 2 a 8 maja 1915 roku, należała do decydujących momentów historii – jak bitwy pod Waterloo w 1815, czy nad Marną w 1914 roku. Na Ziemi Gorlickiej zatrzymana została rosyjska machina wojenna, a odniesione w bitwie zwycięstwo państw centralnych Niemiec i Austro-Węgier było momentem przełomowym i decydującym na froncie wschodnim.

Dlatego warto nie tylko pamiętać o Bitwie Gorlickiej, ale winniśmy też pamięć tym, którzy zginęli w trakcie działań wojennych. Na terenie powiatu gorlickiego z I wojny światowej jest 83 cmentarze.

Na konserwację i utrzymanie właściwego stanu cmentarzy wojennych jednostki samorządowe z powiatu gorlickiego z Programu MKDNiS otrzymały łącznie kwotę 265 546,00 zł :

 • Miasto Gorlice 49 680,00 zł – na konserwację i utrzymanie właściwego stanu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 87 w Gorlicach – etap II;
 • Gmina Gorlice 61 440,00 zł – na konserwację i utrzymanie właściwego stanu zachowania cmentarza wojennego z I Wojny Światowej nr 96 w Stróżówce – etap I;
 • Gmina Bobowa 57 210,00 zł – na konserwacje i renowacje cmentarzy z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach i nr 132 w Bobowej;
 • Gmina Łużna 70 966,00 zł – na konserwację kamiennych elementów ogrodzenia cmentarza wojennego nr 120 Łużna – Podbrzezie – etap I;
 • Gmina Biecz 26 250,00 zł – na odbudowę cmentarza wojskowego nr 112 w Rożnowicach – etap II.

Z Programu “Infrastruktura domów kultury”, którego celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury do powiatu gorlickiego popłynie łącznie kwota 404 000,00 zł dla :

 • Gminy Bobowa – 240 000,00 zł na remont Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa wraz z ich doposażeniem w niezbędny sprzęt;
 • Gminnego Ośrodek Kultury w Łużnej – 79 000,00 zł na remont sali widowiskowej oraz pracowni tanecznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej;
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa – 85 000,00 zł na remont i modernizację sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

W ramach programu “Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, którego celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego, Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł na zakup wyposażenia i informatyzację Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej.

W ramach programu “Edukacja kulturalna”, którego celem jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego dofinansowanie otrzymały :

 • Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej – 30 000,00 zł na projekt “Miej nadzieję – złe przeminie – Chwila szczęścia niedaleka”. Przygoda z teatrem Aleksandra Fredry,
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – 30 000,00 zł   na Szklany Renesans.