Zgłoszenia do konkursu historycznego dla szkół ponadpodstawowych

W roku 2020 przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej – jednego z największych zwycięstw w historii oręża polskiego i udanego egzaminu, który zdało Państwo Polskie, odrodzone po 123 latach zaborów.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś chcąc rozwijać wśród młodzieży znajomość historii oraz kształtować świadomość i postawę patriotyczną młodego pokolenia, co roku organizuje konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej. Temat tegorocznego Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych związany jest z tą wielką rocznicą i nosi tytuł : „Wojna polsko-bolszewicka. Przyczyny i skutki zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920”.

Współorganizatorami konkursu są :Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie,Kuratorium Oświaty w Krakowie, Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach, Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego oraz Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach.

Patronat Honorowy nad tegorocznym Konkursem objął  Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Finał Konkursu odbędzie się 30 kwietnia 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych im.Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach.

Podobnie jak w latach ubiegłych, dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziane są upominki, a główną nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest wyjazd do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego Pani Beaty Szydło. Nagrodą dla zespołów, które zajmą miejsca od II do IV jest wyjazd wraz ze swoimi opiekunami na dwa dni do Warszawy. Ponadto uczestnik, który indywidualnie uzyska najlepszy wynik punktowy otrzyma nagrodę dodatkową.

Szkoły ponadpodstawowe z terenu całej Małopolski mogą zgłaszać swój udział w Konkursie od 24 lutego do 6 marca 2020 roku., a szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami można pobrać też poniżej:

Regulamin – do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy (plik WORD) – do pobrania

Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik pełnoletni) – do pobrania

Załącznik nr 2’ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik niepełnoletni) – do pobrania

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie wizerunku (uczestnik pełnoletni) – do pobrania

Załącznik nr 3’ Zgoda na przetwarzanie wizerunku (uczestnik niepełnoletni) – do pobrania

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Biurze Poselskim Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś. Biuro jest czynne w poniedziałki, wtorki, piątki w godz. od 9.00 do 17.00.