“Polskie serce pękło – Katyń 40” Marszałek Sejmu ogłasza konkurs

1 lutego rozpoczyna się konkurs literacko-plastyczny „Polskie serce pękło – Katyń 40″. Zainicjowany przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek konkurs potrwa do 23 marca i jest skierowany do młodzieży ze szkół średnich. Część plastyczna dotyczy pocztówki z Katynia, z kolei znaleźli się minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski część literacka związana jest z odpowiedzią na pytanie: dlaczego musimy pamiętać o Katyniu?  

W Komitecie Honorowym oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Przewodniczącym Komitetu będzie prezydent RP Andrzej Duda, natomiast na czele komisji konkursowej stanie prof. Tadeusz Wolsza.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia w Sali Kolumnowej polskiego parlamentu. Zachęcamy młodzież do zaangażowania się i składania prac.

„Mord katyński z 1940 r. to bez cienia wątpliwości zbrodnia ludobójstwa, co zresztą już w lutym 1946 r. potwierdzili Sowieci podczas obrad Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Norymberdze, kiedy bez powodzenia próbowali zbrodnię przypisać Niemcom. Śmierć blisko 22 tysięcy Polaków, w tym oficerów rezerwy, policjantów, funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu, strażników więziennych oraz strażników leśnych, była nie tylko dramatem ofiar i ich najbliższych. Była to jednocześnie zagłada polskich elit (wybitnych naukowców, dziennikarzy, działaczy społecznych, olimpijczyków). Dość tylko tu zauważyć, iż Polacy zamordowani przez NKWD na wiosnę 1940 r. i pochowani w bezimiennych jamach grobowych w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje stanowili około 30% Polaków posiadających wyższe wykształcenie. Zbrodniarze nigdy nie zostali osądzeni, chociaż od dawna znane były ich nazwiska. Wprost przeciwnie władze Związku Sowieckiego przez kilkadziesiąt lat próbowały ukryć prawdę na temat zbrodni. O prawdę na temat mordu z 1940 r. walczyli natomiast po zakończeniu wojny przede wszystkim osamotnieni Polacy na emigracji oraz rodziny pomordowanych w kraju. Od początku lat50. XX w. do tej akcji aktywnie włączyli się również Amerykanie. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty nie możemy zapomnieć o tym, co wydarzyło się wiosną 1940 roku” – Elżbieta Witek Marszałek Sejmu RP.