W Gorlicach na spotkaniu z mieszkańcami

W piątek 31 stycznia 2020 r. w Sali Muzeum Dworu Karwacjanów w Gorlicach Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś zorganizowała spotkanie otwarte z mieszkańcami, którego gościem był Poseł na Sejm RP Robert Telus.

Poseł Robert Telus jest Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa oraz Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele instytucji pracujących dla wsi oraz samorządowcy i główne tematy skupiły się wokół tematyki rolnej oraz konsumenckiej.

Gość przedstawił zagadnienia, nad którymi obecnie pracuje Komisja, mówił o jakości żywności,rolniczym handlu detalicznym, bioasekuracji w świetle ASF i o odstrzale sanitarnym dzików, programie wspierania rozwoju dobrostanu zwierząt, dopłatach do krów i trzody w przypadku poprawy warunków ich hodowli.

Podczas spotkania został podjęte też tematy dotyczące modernizacji granic działek ewidencyjnych, która często pociąga za sobą zmniejszenie powierzchni, opłacalności produkcji rolniczej na terenach podgórskich i możliwości wprowadzenia – na kształt zatrudnienia nieletnich w gospodarstwie rolnym – pomocy sąsiedzkiej

Zgromadzone osoby aktywnie uczestniczyły w dyskusji stawiając pytania i uzyskując dzięki temu precyzyjne informacje.

W Gorlicach na spotkaniu z mieszkańcami