XIII edycja konkursu „Konstytucja 3-ego Maja – Czasy Stanisławowskie”

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Choć obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, to była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w piątek 5 maja 2023 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach odbył się Finał XIII organizowanego przez Poseł Barbarę Bartuś Konkursu Historycznego „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stanisławowskie”. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, ale też kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Tegoroczny Konkurs Honorowym Patronatem objął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, a uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z województwa małopolskiego. W Finale Konkursu uczestniczyły trzyosobowe reprezentacje Szkół wyłonione w drodze eliminacji szkolnych. Do Gorlic przyjechała młodzież zarówno z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, Miasta Nowy Sącz, ale również z ZSP nr 15 w Krakowie.

Tak, jak w poprzednich edycjach do współorganizacji włączyła się Małopolska Kurator Oświaty, którą w Gorlicach reprezentował dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Adam Skwarło.

Tematyka konkursu obejmowała znajomość faktów związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i Czasami Stanisławowskimi. Zadania finału Konkursu miały formę pisemnego testu, zawierającego pytania zamknięte oraz otwarte, przygotowane przez Kuratorium Oświaty i dotyczyły konfederacji barskiej, Sejmu Czteroletniego, uchwalenia konstytucji 3 Maja, konfederacji targowickiej i powstania kościuszkowskiego.  Prace uczestników Konkursu były kodowane.

Komisję Konkursową stanowiło dwudziestu losowo wybranych opiekunów zespołów szkolnych biorących udział w Konkursie, pod przewodnictwem Starszej Wizytator Anny Pawlikowskiej-Wójcickiej z Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. W czasie prac Komisji Konkursowej uczestnicy Konkursu pod opieką przedstawicieli Organizatora zwiedzili Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza  oraz zobaczyli film w Pawilonie Historii Miasta Gorlice.

Po powrocie ze zwiedzania każdy uczestnik Finału Konkursu otrzymał dyplom oraz upominek, a Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki.

Zwyciężył zespół ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach w składzie: Aleksandra Rybka. Antoni Ciapaj i Adam Kurzawa (uzyskując łącznie 132 punktów);

II miejsce zajął zespół w składzie: Anna Biel, Amelia Lachur i Emilia Mróz ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej (uzyskując łącznie 118 punktów);

III miejsce zajął zespół w składzie: Rafał Franciszek Duraj, Andrzej Turski i Marcin Turski ze Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem (uzyskując łącznie 114 punktów);

IV miejsce zespół w składzie: Ksawery Szymczyk – Domagała, Oliwia Wilk i Adam Kalisz z Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim (uzyskując łącznie 99 punktów);

V miejsce zespół w składzie: Damian Żmuda, Krystian Podwika i Paweł Kłapacz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Grybowie (uzyskując łącznie 98 punktów).

Nagrodą dla tych pięciu zwycięskich zespołów jest trzydniowy wyjazd do Warszawy zorganizowany przez Poseł Barbarę Bartuś, Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego i Stowarzyszenie ,,Nasze Miasto” w Gorlicach.

Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał Antoni Ciapaj ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach zdobywając 49 punktów na 53 możliwych. Zgodnie z Regulaminem otrzyma on Stypendium imienia Braci Potoczków ufundowane przez Fundacje Sądecką.

Dziesięciu uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki indywidualnie otrzymało dodatkowe upominki, a byli to Antoni Ciapaj (49 pkt); Aleksandra Rybka ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach oraz Ksawery Szymczyk – Domagała z Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim (45 punktów), Andrzej Turski ze Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem (44 punktów), Dawid Bielak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku (42 punktów), Emilia Mróz ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej  (41 punktów), Anna Biel ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej (39), Marcin Turski ze Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem (38 punktów), Amelia Lachur ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej (38), Adam Kurzawa ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach (38) i Adam Kalisz z Zespołu Szkół w Uściu Gorlickim (38 punktów)

XIII edycja konkursu „Konstytucja 3-ego Maja - Czasy Stanisławowskie”
« 1 z 6 »