Aktywnie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Odpowiadając na zaproszenie Przewodniczącego Zygmunta Berdychowskiego Poseł Barbara Bartuś, wzięła czynny udział w Forum Ekonomicznym, które zorganizowane zostało w dniach 6-8 września 2022 roku w Karpaczu. W ramach Forum uczestniczyła również w Konferencji „Europa Karpat” organizowanej przez Kancelarię Sejmu we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Forum Ekonomiczne w tym roku odbywało się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Debata, w której 7 września wzięła udział Poseł Barbara Bartuś, dotyczyła Inicjatywy Trójmorza i odbyła się z udziałem najważniejszych polityków tej części Europy. Wśród prelegentów była IV Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, która to wraz z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Inicjatywę Trójmorza sformułowała, jako nową formę kształtowania stosunków międzypaństwowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Prelegentami tego panelu byli także Przewodnicząca Litewskiego Seimasu Viktoriją Čmilytė-Nielsen, były Premier Słowenii Janez Jansa – Przewodniczący Słoweńskiej Partii Demokratycznej oraz Poseł Grzegorz Schetyna. Debatę poprowadziła znana dziennikarka Telewizji Polskiej – Magdalena Ogórek, a tematem przewodnim było pytanie „Nowe-stare sojusze. Trójmorze – czy w obecnej sytuacji taki projekt ma szansę powodzenia?”.

Inicjatywa Trójmorza została oficjalnie powołana do życia w 2016 r. podczas spotkania w Dubrowniku i uczestniczy w nim 12 państw : Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, które tworzą  obszar zamknięty w ramach linii brzegowych trzech mórz: Adriatyckiego (na południowym zachodzie), Bałtyckiego (na północy) i Czarnego (na południowym wschodzie).

Prowadząca Magdalena Ogórek rozpoczynając panel przytoczyła słowa Premiera RP Mateusza Morawieckiego wypowiedziane podczas Forum Trójmorza w Lublinie: “nie ma Trójmorza bez Ukrainy”. Jako pierwsza głos zabrała była Prezydent Chorwacji, która razem z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą tworzyła Inicjatywę Trójmorza, jako próbę wzmocnienia pozycji państw wschodniej części Unii Europejskiej.

Poseł Barbara Bartuś w swoich wypowiedziach odniosła się do wspólnych problemów gospodarczych i społecznych dwunastki państw tworzących Trójmorze, a wynikających  zarówno z położenia geopolitycznego, jak i historycznych doświadczeń. Podkreśliła też ogromne znaczenie bohaterstwa Ukrainy, która walcząc z barbarzyńskim atakiem imperialistycznej Rosji, broni nie tylko swojej niepodległości i suwerenności, ale też broni wolności Europy. Zauważyła również, że o sytuacji wojennej za wschodnią granicą coraz częściej się zapomina, a w mediach prym wiodą inne, często mniej ważne tematy i spory polityczne.

Poseł zwróciła uwagę na historyczne znaczenie Trójmorza odwołując się do II Rzeczypospolitej i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, który przedstawiał myśl współpracy między państwami w ramach Międzymorza. Piłsudski uważał Międzymorze za przeciwwagę dla imperialistycznych tendencji Rosji i Niemiec. Piłsudski zmarł w 1935. Późniejsza wersja jego planów była podjęta przez Ministra Józefa Becka, który to pod koniec 1930 proponował powstanie „Trzeciej Europy” – sojuszu Polski, Rumunii i Węgier.

Dążenia Polski w tym kierunku zostały wtedy przerwane w 1939 roku układem między Hitlerem, a Stalinem, który znany jest od nazwisk Ministrów Spraw Zagranicznych Niemiec i Rosji, jako pakt Ribbentrop–Mołotow.

Polska w swojej historii była wielokrotnie dzielona przez państwa zaborcze i na przestrzeni wieków poznała czym jest przelew krwi za Ojczyne, tak jak teraz walczący Ukraińcy. Poseł zwróciła uwagę, że państwa Europy powinny wsłuchiwać się w głos Polski i innych państw, które znają Rosję jako państwo napadające i mordujące.

Poseł Barbara Bartuś przywołała pamiętne słowa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wypowiedziane w Tbilisi w 2008 roku, kiedy ostrzegał świat przed ekspansywną polityką prowadzoną przez Rosję. Na zakończenie podkreśliła, że po 24 lutego br. nawet najwięksi sceptycy nie mają już złudzeń co do źródła zagrożenia dla krajów członkowskich Trójmorza i że liczy, iż ta świadomość wpłynie na pogłębienie konkretnej, operacyjnej współpracy w ramach Inicjatywy zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych obszarach współpracy.

W ramach Konferencji „Europa Karpat” we wtorek 6 września Poseł Barbara Bartuś, jako członek Prezydium Rady Programowej Klubu Europy Karpat, wzięła udział w uroczystym  rozpoczęciu Konferencji oraz otrzymała pisemne wyróżnienie od Przewodniczącego Marka Kuchcińskiego. Ponadto w ramach otwartego spotkania wzięła udział w debacie zakończonej przyjęciem stanowiska dotyczącego kierunku dalszego działania Klubów Europy Karpat. Zostało ono sygnowane przez Poseł Barbarę Bartuś, ale też przez wielu innych ważnych polityków z Polski oraz z zagranicy, jak np. Minister prof. Krzysztof Szczerski, Wicemarszałek Sejmu RP prof. Ryszard Terlecki, Przewodniczący Marek Kuchciński, czy Marszałek Senior Antoni Macierewicz.

Dużym wydarzeniem Forum i Konferencji „Europa Karpat” był udział Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który wziął udział w debacie “Realizm i wartości w polityce”

Szef partii rządzącej zaznaczył, że w obecnej sytuacji międzynarodowej największymi sojusznikami Polski są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Podkreślił również, że trzeba w tej chwili doprowadzić do tego, żeby Ukraina wygrała tę wojnę i żeby to był zaczyn innego, jeszcze większego i naprawdę potrzebnego ludzkości zwycięstwa

Prezes PiS zwrócił również uwagę na znaczenie suwerenności kulturowej. W tym kontekście Jarosław Kaczyński podkreślił sprzeciw wobec ingerencji w sprawy światopoglądowe danego kraju.

Historia Forum ekonomicznego sięga 1992 roku, a od 1993 organizacją zajmuje się Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich. Jest to największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej łączące liderów politycznych, gospodarczych i społecznych z całego świata. Forum jest okazją do ciekawych spotkań oraz owocnych rozmów o współpracy międzynarodowej i nie tylko.

Gościem Forum był też Premier RP Mateusz Morawiecki i wieczorem pierwszego dnia Poseł Barbara Bartuś wykorzystała okazję, aby porozmawiać z nim i Wojewodą Małopolskim o sprawach oraz potrzebach swojego okręgu wyborczego.

2022.09.08 Forum-Ekonomiczne-Karpacz