Z misją obserwacyjną na Węgrzech

Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji i Bezpieczeństwa w Europie – Poseł Barbara Bartuś wraz z całą polską Delegacją wzięła udział w misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych oraz referendum w sprawie ustawy o ochronie dzieci, które odbyły się w niedzielę 3 kwietnia 2022 roku na Węgrzech.

Obserwatorzy z Polski w składzie: Poseł Barbara Bartuś (PiS), Poseł Agnieszka Pomaska (PO), Poseł Joanna Lichocka (PiS), Poseł Dariusz Rosati (PO), Poseł Rafał Adamczyk (Lewica) i Poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) oraz Senatorowie Grzegorz Bierecki (PiS) i Robert Dowhan (PO) wzięli też udział w serii spotkań poprzedzających wybory parlamentarne i referendum, podczas których zapoznali się z systemem wyborczym obowiązującym na Węgrzech oraz aktualną sytuację społeczną i polityczną w tym kraju..

Ponadto Poseł Barbara Bartuś wraz z Poseł Joanna Lichocka po przyjeździe do Budapesztu złożyły wizytę w Instytucie Polskim w Budapeszcie, gdzie spotkały się z dyrektor Joanną Urbańską i  pracownikami. Rozmowy dotyczyły działalności Instytutu oraz promocji polskiej kultury na Węgrzech. Wieczorem Posłowie Barbara Bartuś, Dariusz Stefaniuk i Senator Grzegorz Bierecki w Ambasadzie RP spotkali się z grupą EKR ZP OBWE. Rozmowy dotyczyły sytuacji międzynarodowej, wojny na Ukrainie i zbliżającej się sesji ZP OBWE w Birmingham.

W niedzielę polscy parlamentarzyści przeprowadzali obserwację wyborów w Budapeszcie, Győr, Tatabánya, Heves, Gyöngyös i Veszprém.

Poseł Barbara Bartuś stanowiąc w dniu wyborów team z Joanną Lichocką, w trakcie pobytu w mieście Győr w północno-zachodnich Węgrzech, zakupiły i złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przed Pomnikiem Pamięci Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, który odsłonił w tym mieście Pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Pomnik Pamięci przedstawia leżący liść dębu, który nawiązuje do dwóch zrośniętych razem dębów, co jest symbolem odwiecznej przyjaźni pomiędzy Polską, a Węgrami. Pomnik Przyjaźni Polsko-Węgierskiej został odsłonięty w dniu 24 marca 2006 roku przez Ś.P. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta Węgier Laszló Sólyoma.

Międzynarodowa misja obserwacji wyborów na Węgrzech liczyła łącznie 312 obserwatorów z 45 krajów, w tym 221 ekspertów od oddelegowanych przez ODHIR i 91 parlamentarzystów oraz pracowników Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Wybory wygrała narodowo-konserwatywna partia FIDESZ – Victora Orbana, która uzyskała 54,13% głosów i 135 miejsc w 199 osobowym parlamencie. Największe ugrupowanie opozycyjne – Zjednoczeni Dla Węgier, uzyskało 34,44% poparcia i 57 mandatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 69,59%, a więc była bardzo wysoka jak na standardy krajów europejskich.

Zgodnie z oświadczeniem OBWE wybory parlamentarne i referendum były zgodne ze standardami krajowymi i europejskimi, a w dniu ich przeprowadzenia nie nastąpiły żadne okoliczności naruszające zasady swobodnego i uczciwego głosowania.

Z misją obserwacyjną na Węgrzech