Ponad 2 mln dodatkowych środków z programu „Ochrona zabytków”

Dzięki staraniom Poseł Barbary Bartuś i decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 mln 263 tysiące zł, spośród 150 mln zł rozdysponowanych w ramach pierwszego naboru programu „Ochrona zabytków”, trafi do powiatu gorlickiego.

Ochrona polskich zabytków jest jednym z priorytetów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dlatego od 2016 r. budżet programu jest co roku systematycznie zwiększany. W tym roku dofinansowanie otrzymają m.in.:

  • Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Brunarach na remont budowlano-konserwatorski dawnej cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach (XVIII w.) – 1 000 000 zł,
  • Parafia św. Michała Archanioła w Szalowej, na prace konserwatorskie, konserwację wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła (XVIII w.) – 600 000 zł,
  • Rzymskokatolicka Parafia św. Michała w Binarowej, kościół pw. Św. Michała Archanioła ok. 1500 r. na konserwację późnogotyckiej, patronowej dekoracji malarskiej na stropie nawy oraz XVII-wiecznych, polichromowanych szaf zakrystyjnych – 253 000 zł,
  • Parafia Rzymskokatolicka w Rożnowicach, drewniany kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła z XVIII w. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu prawym, XIX w. oraz dokończenie prac przy ołtarzu lewym – 114 000 zł,
  • Parafia Ropa na konserwację wyposażenia kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ropie (XVIII w.) II etap – 209 000 zł,
  • Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Narodzenia N.M.P. w Krużlowej Wyżnej (powiat nowosądecki, gmina Grybów), Drewniany kościół pw. Narodzenia NMP (XVI w.) na konserwację ołtarza z obrazem św. Antoniego oraz prace konserwatorskie w zakrystii – 55 000 zł,
  • Gmina Biecz, Biecz, budynek ratusza (1569-1580) na wykonanie zabezpieczenia uszkodzeń elementów kamiennych i tynku gotyckiego ratusza – 40 000 zł,
  • Parafia Prawosławna w Gładyszowie, Regietów, Cerkiew prawosławna św. Archanioła Michała, ikony (1 poł. XX w.) na prace konserwatorskie przy czterech ikonach namiestnych w Ikonostasie – 30 000 zł,
  • Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej “Elpis” Gorlice, na kolekcje starodruków cyrylickich cerkiewnych (XVI-XVIII): kontynuacja starodruków – etap X – 17 000 zł.

W tej edycji programu „Ochrona zabytków” złożono 1842 wniosków, a 483 otrzymało dofinansowania. Jednocześnie do 26 marca 2022 r. można składać odwołania, więc na dodatkowe środki mogą jeszcze liczyć m.in. Parafie w Bobowej, Wilczyskach i Małastowie.

Budżet całego tegorocznego programu – I i II naboru wraz z odwołaniami osiągnie rekordową wysokość 200 mln zł, tj. ponad dwukrotnie więcej niż w 2016 r. (93 mln zł).