Wojsko wraca na Sądecczyznę

W wyniku aktywnych działań Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś, 21 grudnia 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego miało miejsce podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej, Wojewodą Małopolskim, Województwem Małopolskim, Powiatem Nowosądeckim, Gminą Korzenna oraz Gminą Grybów. Dzięki temu na terenie powiatu nowosądeckiego w miejscowości Wojnarowa powstaną koszary dla 4. Batalionu Piechoty Górskiej.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, która od dawna zabiegała o powstanie jednostki wojskowej w powiecie nowosądeckim podkreśliła wielkie zaangażowanie samorządów w działania mające na celu utworzenie infrastruktury wojskowej. Pogratulowała wójtowi oraz radnym Gminy Korzenna podjęcia mądrej decyzji oraz determinacji w dążeniu do powrotu jednostki wojskowej.

Podpisanie listu intencyjnego przez władze Województwa Małopolskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się przy udziale posłów Prawa i Sprawiedliwości z okręgu nowosądeckiego oraz Senatora Wiktora Durlaka.

Powstanie 4. Batalionu Piechoty Górskiej jest kontynuacją tradycji 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. W Wojnarowej stacjonować ma blisko 800 żołnierzy, którzy do dyspozycji będą mieć 50 transporterów opancerzonych Rosomak. Batalion wejdzie w skład 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Nowoczesny kompleks będzie nowym miejscem pracy dla około 200 mieszkańców Sądecczyzny.

Wojsko wraca na Sądecczyznę.