Hołd ofiarom zbrodni w Trzetrzewinie

W niedzielę 26 czerwca 2022 roku Poseł Barbara Bartuś kolejny raz wzięła udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Banderia Konna „ISKRA” Dolina Dunajca oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej” upamiętnieniu ofiar rozstrzelanych przez Niemców w Trzetrzewinie.

Uroczystości  82. rocznica zbrodni w Trzetrzewinie upamiętniające osoby zamordowane 27 czerwca 1940 roku w lesie na granicy Wysokiego i Litacza rozpoczęto od przejazdu Banderii Konnej z parkingu przy Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Trzetrzewinie. Kilkadziesiąt wierzchowców poprowadziło barwny korowód, składający się z bogato ustrojonych bryczek do miejscowego cmentarza wojennego.

Główne uroczystości na cmentarzu przy Tablicy Pamięci 93 pomordowanych Polaków rozpoczął Marek Uszko – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”. Przywitał on przybyłych gości i przypomniał historię tego miejsca i wydarzenia, jakie rozegrały się tu 82 lata temu.

Odśpiewano Hymn Polski, a Ksiądz Edward Mikoś – Proboszcz Parafii w Trzetrzewinie poprowadził modlitwę za zmarłych. Ważnym punktem był Apel Poległych.

Poseł Barbara Bartuś pod pomnikiem zamordowanych ofiar złożyła wieniec z biało-czerwonych kwiatów. Zabierając głos podziękowała, za piękna organizację obchodów upamiętniających ofiary niemieckiego barbarzyństwa. Pani Poseł podkreśliła znaczenie pamięci o zmarłych i pomordowanych bohaterach naszej Ojczyzny. Mówiła, że takie uroczystości są najlepszym sposobem na przekazanie historii Polski młodemu pokoleniu.

Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Michała Gałązki w Trzetrzewinie.

Wydarzenia, które miały miejsce końcem czerwca 1940 roku w lesie na granicy Wysokiego i Litacza były częścią Akcji AB, którą niemieccy okupanci przeprowadzili na terytorium Generalnego Gubernatorstwa między majem, a lipcem 1940 roku. Jej celem była eliminacja tzw. Inteligencji. Zgładzonych zostało około 6500 Polaków – w tym około 3000 wybitnych przedstawicieli polskich elit politycznych. Los 93 Nowosądeckich więźniów rozstrzygnął się 27 czerwca 1940 roku.

Hołd ofiarom wojennym oddany w Trzetrzewinie