Spotkanie z mieszkańcami w Łużnej

W poniedziałek dnia 18 października 2021 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś po zakończeniu w swoim biurze dyżuru poselskiego spotkała się jeszcze wieczorem z mieszkańcami w Gminie Łużna. Spotkanie miało charakter otwarty i odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Tematem przewodnim spotkania było omówienie i zaprezentowanie nowych rozwiązań prawnych i finansowych nazwanych „Polskim Ładem”.

Gospodarz Gminy Łużna – Wójt Mariusz Tarsa, serdecznie powitał Panią Poseł i podziękował za możliwość spotkania. Następnie głos zabrali rodzice oraz Dyrekcja Samorządowego Przedszkola w Szalowej, a także społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, Filia w Szalowej. Wręczyli kwiaty i podziękowali Poseł Barbarze Bartuś za zaangażowanie w pomoc w pozyskiwaniu środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane przez Gminę środki przekazane zostały na modernizację budynku tzw. „Ochronki” w Szalowej, z której korzystają dzieci z przedszkola oraz szkoły muzycznej w Szalowej.

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś przedstawiła główne założenia programu „Polski Ład” przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, który w dużej mierze przyczyni się do rozwoju Polski i poprawi sytuację finansową naszych obywateli m.in. poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku. Następnie rozmawiano o inwestycjach samorządowych korzystających z rządowych dofinansowań, czyli remontach wielu dróg, otwarciu żłobka, dostosowaniu pomieszczeń w Klubie Seniora, rozpoczęciu prac przy budowie zbiornika wodnego w Mszance oraz przede wszystkim rozpoczęciu budowy oczyszczalni ścieków w Łużnej z siecią kanalizacyjną. Realizacja tych inwestycji nie była by możliwa bez wsparcia finansowego z programów rządowych. Gmina Łużna tylko w ramach Polskiego Ładu otrzymała już 8,74 mln złotych, z czego ponad 6 mln zostanie przeznaczone na budowę sieci wodociągowej, a pozostałe ponad 2,5 mln na modernizację dróg gminnych.

Wójt Gminy Łużna – Mariusz Tarsa podziękował Pani Poseł na Sejm RP Barbarze Bartuś za wsparcie oraz pomoc w aplikowaniu o środki w pierwszym naborze Polskiego Ładu, ale też zwrócił się o pomoc w pozyskaniu nowego samochodu dla OSP Łużna.

Spotkanie z mieszkańcami w Łużnej