Na konferencji prasowej o kolejnych pieniądzach dla samorządów

Znamy już wyniki III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin PGR-owskich. Decyzją Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, ogłoszoną w czwartek 14 lipca 2022 roku, na inwestycje w powiecie gorlickim popłynie ponad 21 mln złotych.

Są to już kolejne wspaniałe informacje dla naszego regionu, jakie przekazała Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś podczas briefingu prasowego w swoim biurze poselskim 14 lipca 2022 roku. W konferencji prasowej udział wzięli udział  beneficjenci: burmistrzowie Bobowej i Gorlic oraz wójtowie z gmin: Gorlice, Sękowa i Uście Gorlickie.

Nabór wniosków do programu rozpoczął się 28 grudnia 2021 roku i trwał do 11 marca 2022 roku. W naborze przeznaczonym dla gmin, w których zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne, gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym 1 wniosek nieprzekraczający kwoty 2 mln zł i 1 wniosek na maksymalną kwotę 5 mln zł. Powiaty również mogły złożyć dwa wnioski, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 2 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 8 mln zł.

Uczestniczący w briefingu prasowym samorządowcy przekazali podziękowania Poseł Barbarze Bartuś za zaangażowanie w pomoc dla samorządów oraz dużą życzliwość i to nie tylko w pozyskaniu tych dofinansowań, ale też wielu wcześniejszych. Wszystkie wnioski złożone przez samorządy powiatu gorlickiego zostały rozpatrzone pozytywnie.

W tej edycji z rządowego programu Polski Ład do sześciu gmin Ziemi Gorlickiej i Powiatu Gorlickiego popłynie łącznie 21 303 608  zł na dziewięć zadań, w tym:

Gmina Bobowa otrzyma 3 000 000 zł na rozbudowę, przebudowę, wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Sędziszowej na przedszkole, żłobek oraz pomieszczenia biurowe

Gmina Gorlice otrzyma 2 969 208 zł na dwa zadania:

  • rozbudowę drogi gminnej w Kobylance – 1 979 208 zł
  • przebudowę infrastruktury społecznej w gminie Gorlice – 990 000 zł

Gmina Łużna otrzyma 2 697 300 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łużna

Gmina Sękowa otrzyma 2 744 000 zł na wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa

Gmina Uście Gorlickie otrzyma 2 998 000 zł na dwa zadania:

  • OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Uście Gorlickie, usługę nadzoru inwestorskiego – 2 058 000 zł
  • termomodernizację obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju, usługę nadzoru inwestorskiego – 940 000 zł

Miasto Gorlice otrzyma 2 000 000 zł na modernizację bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice

Powiat Gorlicki otrzyma 4 895 100 zł na przebudowę drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice.

Do samorządów powiatu nowosądeckiego trafi 29 887 290 , w tym do Gminy Chełmiec 2 900 000 zł, do Gminy Grybów 2 500 000 zł,  Gmina Korzenna 2 999 000 zł, Gminy Łabowa  2 922 000 zł, Gminy Łososina Dolna 2 980 000 zł, Gminy Nawojowa 2 500 000 zł, Gminy Rytro 3 000 000 zł, Gminy Stary Sącz 2 850 000 zł, Gminy Krynica-Zdrój 1 999 100 zł, a do samorządu Powiatu Nowosądeckiego 5 237 190 zł.

Do trzech samorządów powiatu limanowskiego trafi  9 782 000 zł.

Na konferencji prasowej o kolejnych pieniądzach dla samorządów