W sprawie koniecznych inwestycji drogowych

W środę 13 lipca 2022 roku na zaproszenie Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś do Gorlic przyjechali Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka ze współpracownikami oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad z Krakowa.

Spotkanie z gorlickimi samorządowcami zorganizowane przez Poseł Barbarę Bartuś w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego dotyczyło problemów komunikacyjnych powiatu gorlickiego, a w szczególności Miasta Gorlice. Bezsprzeczne jest, iż wzmożony ruch na drodze krajowej dk28 jest źródłem częstych zatorów drogowych i co za tym idzie niezadowolenia kierowców, którzy przez Gorlice przejeżdżają w czasie dużo dłuższym, niż normalnie wynikałby z pokonywanej odległości. W tym kontekście rozmawiano o programie  inwestycji „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach” sporządzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, a zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury, ale też wiele o kontrowersyjnym projekcie tzw. Obejścia zachodniego.

Bardzo duży wpływ na trudności komunikacyjne Gorlic ma jednak ruch w samym mieście po drogach samorządowych, jak również ruch tranzytowy od strony Tarnowa. Dlatego też na początku spotkania, po zdiagnozowaniu największych problemów, skupiono się na poszukaniu rozwiązań, które chociaż w niewielkim stopniu, ale szybko poprawiły by czas przejazdu przez Gorlice.

Pierwszym przepracowanym tematem była sprawa odkorkowania ronda „pod drukarnią”. Kwestia ta była już wcześniej Instytucji Województwa Małopolskiego wielokrotnie przedstawiana przez Poseł Barbarę Bartuś, ale również we wcześniejszych latach przez gorlickich samorządowców. Zgodnie z ustaleniami Pani Poseł oraz Wicemarszałka Łukasza Smółki sprzed roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie dokładnie przeanalizował ruch na tym odcinku drogi i przedstawił możliwe rozwiązania. Podczas spotkania ustalono, że najszybszym i najlepszym rozwiązaniem, aby poprawić przepustowość całego ronda, będzie zwykłe odsunięcie od ronda przejścia dla pieszych, ponieważ wybudowanie przejścia podziemnego jest najprawdopodobniej niemożliwe, a wybudowanie przejścia naziemnego byłoby kosztowne i niepraktyczne.

Obecna na spotkaniu Dyrektor ZDW Katarzyna Węgrzyn-Madeja zapewniła, że do końca bieżącego roku przejście od strony ulicy Stawiska zostanie przesunięte na odległość ok. 10 metrów od rodna. Dzięki temu rozwiązaniu ruch pieszych w mniejszym stopniu będzie wpływał na przejazd samochodów.

Drugim przedyskutowanym zagadnieniem był program przebudowy skrzyżowania na Zawodziu. Cała inwestycja zgodnie z programem ma zakończyć się w roku 2025, ale jak podkreślała Poseł Barbara Bartuś, na czas przebudowy dk28 konieczne będzie przygotowanie innych dróg alternatywnych .

Pewnym rozwiązaniem może być połączenia drogi krajowej nr 28 z ulicą Blich nowym mostem na rzece Ropie. W tym celu należało by przebudować obecną kładkę dla pieszych i rowerów, łączącą te dwie drogi. I tutaj bardzo wiele zależy od Wójta Gminy Gorlice, który z pewną niechęcią czy obawą, ale zobowiązał się podjąć kroki w tym kierunku.

Sporo czasu i emocji poświęcono tematowi budowy tzw. Zachodniego obejścia Gorlic. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka zakończył jednak ten wątek stwierdzeniem, że trzeba poczekać na wyrok Sądu Administracyjnego, który zapadnie końcem sierpnia br. i we wrześniu będzie można wrócić do rozmów co do nowych przebiegów dróg wojewódzkich przez Gorlice.

Wątkiem, który cały czas się pojawiał w dyskusji to brak przepustowości drogi krajowej i w tym zakresie konieczna jest budowa prawdziwej obwodnicy Gorlic w ciągu drogi krajowej 28. Na dzień dzisiejszy w Programie Budowy Obwodnic na lata 2020-2030 Gorlice są wymienione w Załączniku nr 2 Lista zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji w ramach Programu, czyli są na liście rezerwowej.

Podczas spotkania poruszono również temat połączeń autobusowych i kolejowych na linii Tarnów-Gorlice-Wysowa Zdrój. Uzgodniono, że samorządy, po których ma przebiegać ta linia znajdą dodatkowe środki przy wsparciu województwa na nowe połączenia komunikacyjne.

Na zakończenie, na Rynku Gorlic odbyła się konferencja prasowa. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wraz z Wojewodą Małopolski Łukaszem Kmitą i Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką podsumowali odbyte spotkanie oraz przyjęte ustalenia.

W sprawie koniecznych inwestycji drogowych