Spotkanie z mieszkańcami w Woli Łużańskiej

W wtorek 12 lipca 2022 roku o godzinie 18.00 w budynku domu ludowego w Woli Łużańskiej odbyło się wcześniej ogłoszone spotkanie otwarte Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś z wyborcami. Pani Poseł przedstawiła swoją pracę w ostatnich tygodniach i omówiła ogólną sytuację polityczną w kraju. Każdy przybyły mógł również otrzymać egzemplarz Kroniki Sejmowej – czasopism informującego o bieżących pracach Sejmu RP i jego organów.

Na łamach Kroniki Sejmowej publikowane są relacje z posiedzeń Izby, komisji sejmowych, wizyt i spotkań odbywających się z udziałem przedstawicieli Sejmu, a także konferencji, wystaw i innych uroczystości. „Kronika” informuje też o pracach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i działalności wybranych parlamentów państw europejskich.

Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Łużna podziękował Poseł Barbarze Bartuś za pomoc w pozyskaniu środków z programów rządowych, dzięki którym w miejscowościach gminy Łużna realizowanych jest wiele ważnych inwestycji, m.in. przebudowywane są drogi oraz budowana jest sieć wodna i kanalizacyjna.

W trakcie spotkania mieszkańcy rozmawiali z Poseł Barbarą Bartuś również na temat funkcjonowania sądownictwa, Krajowego Planu Odbudowy, wzrostu cen paliw, czy wprowadzenie dodatku węglowego.

Spotkanie z mieszkańcami w Woli Łużańskiej