W Binczarowej

Na zaproszenie Wójta Gminy Grybów Jacka Migacza i Dyrektora SP w Binczarowej Wiesława Szczepanka w dniu 20 września 2021 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w otwarciu Sali gimnastycznej oraz nowego skrzydła Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Binczarowej.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w Binczarowej. Następnie cała społeczność szkolna wraz z gośćmi udała się na teren Szkoły Podstawowej, gdzie po symbolicznym przecięciu wstęgi, ksiądz proboszcz poświęcił nowe skrzydło szkoły i nową salę gimnastyczną.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez dyrektora szkoły, nadeszła okazja do gratulacji i życzeń.  Poseł Barbara Bartuś zabierając głos wyraziła swoje zadowolenie i radość z zakończenia tej ważnej dla uczniów i wszystkich mieszkańców inwestycji, która mogła być tak szybko zrealizowana dzięki rządowemu wsparciu grybowskiego samorządu.

Z okazji zakończenia inwestycji odbyła się też część artystyczna, pod wymownym tytułem „Krotochwilnie o pewnej szkole”.

W Binczarowej