Jubileusz 75-lecia OSP Mogilno

W niedzielę 19 września 2021 roku Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w uroczystych obchodach 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogilnie w gminie Korzenna.

Strażacy swoje świętowanie rozpoczęli od Mszy Świętej w kościele parafialnym w Mogilnie, po której wszyscy uczestnicy na czele z orkiestrą strażacką, przeszli na płac przed budynek OSP, gdzie po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu przez orkiestrę Hymnu Polski, odbył się uroczysty apel.

Zaproszonych gości przywitali Prezes OSP Mogilno Dawid Ogorzałek i Dyrektor Szkoły w Mogilnie Małgorzata Skoczeń. Później została odczytana skrócona historia OSP Mogilno, a następnie wręczono Jednostce Złoty Medal za Zasługi dla pożarnictwa.

Ks. Proboszcz Emil Myszkowski poświęcił nowy samochód, a zaproszeni goście dokonali symbolicznego rozpakowania. Po wręczeniu przez Wójta Gminy Leszka Skowrona kluczyków, kierowca OSP Mogilno dokonał próby technicznej pojazdu, polegającej na uruchomieniu świateł alarmowych, sygnałów dźwiękowych i silnika pojazdu.

Poseł Barbara Bartuś zabierając głos pogratulowała Strażakom pięknego Jubileuszu i podziękowała za to, że kontynuują trud swoich przodków, służąc Panu Bogu i drugiemu człowiekowi.

Uroczystość jubileuszowa OSP Mogilno połączona była z piknikiem rodzinnym.

Jubileusz 75-lecia OSP Mogilno