Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój Sądecczyzny

Dziś Polska, korzystając z budżetowych środków i zdrowych finansów publicznych, pokazuje, czym jest rzeczywisty rozwój gospodarczy, który służy wszystkim Polakom. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład.

Polski Ład daje ogromny impuls do inwestowania przez samorządy. Łącznie do okręgu wyborczego Poseł Barbary Bartuś popłynie  584 346 137,07 zł.

Program Inwestycji Strategicznych wpisuje się w model zrównoważonego rozwoju – ma wyrównać szanse rozwojowe poszczególnych jednostek, czy regionów, które nie szły do przodu w tym samym tempie.

W pierwszej, pilotażowej edycji programu Samorządom powiatu gorlickiego przyznano łącznie 116 395 844,02 zł bezzwrotnego dofinansowania na 19 inwestycji.

Gmina Biecz na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy – 9 454 400,00 zł

Gmina Bobowa na budowę Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową – 3 000 000 zł,  na budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobowa – 9 950 000,00 zł.

Gmina Gorlice na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice – 4 995 000,00 zł oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – 9 800 200,00 zł.

Gmina Lipinki na modernizację sieci dróg gminnych na terenie Gminy wraz z nadzorem inwestorskim – 3 420 000,00 zł oraz  4 998 000,00 zł.

Gmina Łużna na modernizację dróg gminnych – 2 565 000,00 zł i budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie Sołectwa Mszanka – 6 175 000,00 zł.

Gmina Moszczenica na budowę wieży widokowej w Moszczenicy – 534 229,99 zł, na integrację Gminy Moszczenica ze wszystkimi gminami sąsiednimi – remont i modernizacja dróg gminnych granicznych – 3 090 540,00 zł i modernizację oczyszczalni ścieków Moszczenica – 5 282 000,00 zł.

Gmina Ropa na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka – 8 835 000,00 zł

Gmina Sękowa na budowę kąpieliska krytego w Sękowej – 9 000 000,00 zł

Gmina Uście Gorlickie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dorzeczu rzeki Ropa – 8 407 500,00 zł

Miasto Gorlice na modernizacje oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania – 4 999 950,00 zł oraz modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej – basen kąpielowy otwarty, etap I – 9 900 000,00 zł.

Powiat gorlicki na przebudowę drogi powiatowej Gorlice – Dominikowice w miejscowościach Gorlice i Kobylanka – 11 989 024,03 zł.

Samorządy powiatu nowosądeckiego otrzymały wsparcie w kwocie 168 304 842,55 zł na realizację 24 inwestycji.

Gmina Chełmiec na przebudowę drogi powiatowej Wielogłowy-Ubiad wraz z budową chodnika, oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej – 9 405 000,00 zł

Gmina Gródek nad Dunajcem na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Siennej – 3 570 000,00 zł oraz na turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim w miejscowości Gródek nad Dunajcem – 5 400 000,00 zł

Gmina Grybów na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Biała Niżna, Stróże – 2 800 000,00 zł oraz na uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kąclowa – 6 700 000,00 zł

Gmina Kamionka Wielka na dokończenie budowy hali sportowej w Kamionce Wielkiej – 8 500 000,00 zł

Gmina Korzenna na budowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej, drogowo-mostowej, sportowej i społecznej na terenie gminy – 9 997 800,00 zł

Gmina Krynica Zdrój na budowę i modernizację infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej – 9 900 000,00 zł

Gmina Łabowa na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Maciejówka – 9 490 000,00 zł

Gmina Łącko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łącko poprzez odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej – 4 560 000,00 zł oraz na poprawę efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gminy – 4 590 000,00 zł

Gmina Łososina Dolna na zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków – 9 969 992,55 zł

Gmina Muszyna na pierwszy etap budowy infrastruktury turystycznej na rzece Poprad – 4 500 000,00 zł

Gmina Nawojowa na rozbudowę i przebudowę drogi w miejscowości Frycowa – 4 275 000,00 zł oraz na budowę Centrum Kultury w Nawojowej – 5 310 000,00 zł

Gmina Podegrodzie na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego – 4 750 000,00 zł oraz na poprawę gospodarki wodno-ściekowej – 7 718 750,00 zł

Gmina Rytro na budowę i przebudowę dróg w Gminie Rytro – 1 425 000,00 zł oraz na budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę przepompowni – 7 980 000,00 zł

Gmina Stary Sącz na budowę drogi gminnej na ul. Wyszyńskiego oraz rozbudowa drogi gminnej na ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu – 9 500 000,00 zł

Miasto Grybów na modernizację dróg miejskich – 4 000 000,00 zł

Miasto Piwniczna-Zdrój na budowę infrastruktury turystycznej, modernizację sieci wod-kan i drów wraz z cyfryzacją usług w gminie – 9 448 050,00 zł

Miasto Muszyna na poprawę dostępności wody pitnej w miejscowościach Powroźnik i Złockie – 7 595 250,00 zł

Powiat Nowosądecki na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Paszyn-Mogilno-Krużlowa – 16 920 000,00 zł

Miasto Nowy Sącz otrzymało wsparcie na budowę boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada) w kwocie 4 500 000,00 zł.

Samorządy powiatu limanowskiego otrzymały wsparcie w kwocie 145 744 000,00 zł na realizację 14 inwestycji:

Gmina Dobra na modernizację dróg gminnych – 10 000 000,00 zł

Gmina Jodłownik na budowę chodników przy drogach gminnych – 8 550 000,00 zł

Gmina Kamienica na modernizację dróg gminnych – 12 398 000,00 zł

Gmina Laskowa na rozbudowę infrastruktury sportowej w gminie – 8 550 000,00 zł

Gmina Limanowa na budowę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w aglomeracji Męcina – 13 450 000,00 zł

Gmina Łukowica na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdnik – 9 500 000,00 zł

Gmina Mszana Dolna na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Olszówce – I etap „prace budowlane” – 10 000 000,00 zł

Gmina Niedźwiedź na budowę systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Konina, część Niedźwiedzia oraz poręba Wielka – 4 750 000,00 zł oraz na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Poręba Wielka – 6 650 000,00 zł

Gmina Słopnice na modernizację dróg gminnych – 6 650 000,00 zł

Gmina Tymbark na rozbudowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego – 9 500 000,00 zł

Miasto Limanowa na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz budowę motu na terenie miasta – 30 000 000,00 zł

Miasto Mszana Dolna na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich – 10 746 000,00 zł

Powiat Limanowski na modernizację budynków oświatowych w powiecie – 5 000 000,00 zł

Samorządy powiatu nowotarskiego otrzymały wsparcie w kwocie 116 736 453,00 zł na realizację 18 inwestycji:

Gmina Czarny Dunajec na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów – 4 750 000,00 zł oraz na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Odrowąż – 7 600 000,00 zł

Gmina Czorsztyn na modernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Maniowy – 1 800 000,00 zł oraz na remont dróg gminnych w miejscowości Maniowy i przebudowa drogi w miejscowości Czorsztyn – 6 650 000,00 zł

Gmina Jabłonka na poprawę infrastruktury drogowo-mostowej i budowę mostu – 4 750 000,00 zł

Gmina Krościenko nad Dunajcem na budowę Gminnej biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem – 1 440 000,00  zł oraz na budowę sieci kanalizacyjnej – 3 325 000,00 zł

Gmina Lipnica Wielka na budowę energooszczędnego przedszkola wraz ze żłobkiem – 7 565 000,00 zł

Gmina Łapsze Niżne na modernizację infrastruktury kulturalno-turystycznej – 9 450 000,00 zł

Gmina Ochotnica Dolna na odbudowę dróg gminnych wraz infrastrukturą techniczną – 9 985 000,00 zł

Gmina Raba Wyżna na budowę kanalizacji sanitarnej – 4 963 000,00 zł

Gmina Rabka-Zdrój na rewitalizację obszarów miejskich – 4 950 000,00 zł

Gmina Spytkowice na przebudowę przedszkola w Spytkowicach – 2 550 000,00 zł

Gmina Szaflary na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaskale oraz odbudowę dróg gminnych – 13 205 000,00 zł

Gmina Szczawnica na modernizację systemu gospodarowania odpadami – 9 718 500,00 zł oraz na modernizację dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą – 2 945 000,00 zł

Miasto Nowy Targ na przebudowę systemu drogowego wraz infrastrukturą na terenie miasta – 16 150 000,00 zł

Powiat Nowotarski na rozbudowę drogi powiatowej Rogoźnik-Ciche – 4 939 953 zł

Samorządy powiatu tatrzańskiego otrzymały wsparcie w kwocie 32 664 997,50 zł na realizację 8 inwestycji:

Gmina Biały Dunajec na przebudowę sieci wodociągowej w sołectwie Leszczyny – 1 425 000,00 zł oraz na budowę amfiteatru w Białym Dunajcu – 2 610 000,00 zł

Gmina Bukowina Tatrzańska na budowę kompleksu oświatowo-sportowego przy szkole podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej – 13 050 000,00 zł

Gmina Kościelisko na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Kościelisku – 1 275 000,00 zł oraz na budowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Witów – 4 080 000,00 zł

Powiat Tatrzański na budowę pieszo-jezdnej na potoku Młyniska – 1 900 000,00 zł oraz na rozbudowę drogi powiatowej na ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem – 3 325 000,00 zł

Miasto Zakopane na Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” – 4 999 997,50 zł

Program Inwestycji Strategicznych wspiera nie tylko zrównoważony rozwój, ale też wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Realizacja wygranych inwestycji podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki. Działania te z pewnością poprawią warunki życia mieszkańców.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój Sądecczyzny