Wojewoda Małopolski z wizytą w powiecie gorlickim

W środę 29 lipca 2020 r. na zaproszenie Poseł Barbara Bartuś do powiatu gorlickiego przyjechał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Swoją wizytę Wojewoda rozpoczął od Urzędu Miejskiego w Bobowej, gdzie wraz z Poseł Barbarą Bartuś spotkali się z Burmistrzem Wacławem Ligęzą. Podczas spotkania zostały poruszone ważne tematy dla mieszkańców, nowe plany inwestycyjne samorządu, w tym rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilczyskach, inwestycje drogowe finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi.

W trakcie spotkania Burmistrz Bobowej wręczył Panu Wojewodzie grawerton, jako podziękowanie za dobrą współpracę w ostatnich latach, a także przekazał gościom okolicznościowe medale upamiętniające ubiegłoroczne obchody 680-lecia lokacji Bobowej.

Kolejnym punktem odwiedzin była wizyta w Urzędzie Gminy Łużna i spotkanie z Wójtem Gminy Mariuszem Tarsą oraz pracownikami Urzędu. Rozmawiano m.in. o inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Łużna z dofinansowania budżetu Państwa, przywróceniu posterunku Policji w Łużnej oraz o odtworzeniu połączeń kolejowych na terenie Gminy.

Kolejne spotkania odbyły się już w Gorlicach, w biurze poselskim Poseł Barbary Bartuś. Istotnym tematem spotkania z Zastępcą Burmistrza Miasta Gorlice Łukaszem Bałajewiczem, Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gorlice Robertem Gryzikiem oraz Przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Gorlickiego Tomaszem Płatkiem, były nielegalne i niebezpieczne odpady zgromadzone na terenie byłej Rafinerii Glimar.

Wojewoda rozmawiał również z Wójtem Gminy Uście Gorlickie Zbigniewem Ludwinem w sprawach istotnych dla mieszkańców tej największej obszarowo Gminy.

Ostatnie tego dnia spotkanie odbyło się z przedstawicielami Nadleśnictwa Gorlice w sprawie postępowań dotyczących tzw. „lasów łemkowskich”.

Wizytę w powiecie gorlickim Wojewoda Małopolski zakończył konferencją prasową zorganizowaną wspólnie z gospodarzem miejsca Poseł Barbarą Bartuś

Sporo czasu na konferencji poświecono sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z terenu Gorlic. Wojewoda mówił – Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Miasto ma już gwarancję uzyskania 40 milionów dofinansowania na wywózkę toksycznych substancji z byłej Rafinerii. To pieniądze ze szczebla centralnego. Nadal pozostaje otwarta kwestia brakujących 10 milionów. Niestety z powodów formalno-prawnych nie udało się pozyskać jej z rezerwy Premiera, są jednak inne ścieżki.

Tu Wojewoda wskazał, że mogłaby to być nisko oprocentowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W takim przypadku istnieją też prawne możliwości umorzenia części należności. Inna droga to wykorzystanie możliwości, jakie ma stworzyć samorządom kolejna planowana przez rząd odsłona funduszu inwestycji samorządowych.

Poseł Barbary Bartuś przekazała też dobre wieści dla samorządu Gminy Ropa. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje realizowane w tym roku tylko dla samorządu powiatu gorlickiego trafi wsparcie w wysokości 2 mln 857 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej Ropa – Wysowa – Zdrój – Blechnarka – granica Państwa.

Wojewoda Małopolski z wizytą w powiecie gorlickim