Kurtuazyjne spotkanie z Ambasadorem Białorusi w Polsce

We wtorek 22 lipca 2020 r. Poseł Barbara Bartuś, wraz z Prezydium Polsko – Białoruskiej Grupy Parlamentarnej, wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem Białorusi w Warszawie Panem Władimirem Czuszewem.

Białoruscy Dyplomaci zorganizowali krótką prezentację potencjału handlowo-gospodarczego swojego kraju, a także przekazali informacje o warunkach przekraczania granicy białorusko-polskiej z uwzględnieniem pandemii COVID-19 i wejścia w życie Umowy o uproszczeniu trybu wizowego Białorusi z Unią Europejską.

Podczas wizyty w Ambasadzie Białorusi w Polsce odbyła się też dyskusja na temat perspektyw rozwoju dialogu międzyparlamentarnego obu krajów oraz organizacji wspólnych działań w 2020 roku.

Spotkanie zostało poprzedzone prezentacją wystawy fotograficznej “Moja Białoruś”, która znajduje się na zewnątrz budynku, a prezentuje obiekty narodowego dziedzictwa historyczno-kulturowego naszego sąsiada.