Samorządy z kolejnym rządowym wsparciem

O tym jakie kolejne inwestycje dzięki rządowemu wsparciu zostaną wkrótce zrealizowane przez lokalne samorządy w okręgu nowosądeckim poinformowała Poseł Barbara Bartuś na briefingu prasowym zorganizowanym o godzinie 10.00 w środę 31 marca 2021 roku w Gorlicach przed biurem poselskim na ul. Ks. B. Świeykowskiego.

II naboru konkursowego z RFIL-u do samorządów powiatu gorlickiego popłynie 17 milionów 200 tysięcy złotych.

Jak podkreśliła Poseł Barbara Bartuś wszystkie gminy z terenu powiatu gorlickiego, a także sam Powiat Gorlicki otrzymają rządowe wsparcie na swoje zadania, a to :

Miasto Gorlice- 1 200 000,00 zł na modernizację krytej pływalni przy ul. Sportowej.

Budynek dzięki modernizacji fasady zyska nowoczesny wygląd, a wnętrze strefę rekreacji – saunarium, jacuzzi, tężnię i grotę solną.

Gmina Gorlice- 3 000 000,00 zł na 2 wnioski. Inwestycje obejmą budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych od Kasztelu w Szymbarku do granicy z Gminą Ropa oraz budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie miejscowości Kwiatonowice i Kobylanka.

Gmina Lipinki – 1 000 000,00 zł na budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipinki – część prawobrzeżna, etap III. Sieć kanalizacyjna obsługiwać będzie zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Inwestycja obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej o długości łącznej około 3160,0 mb, kolektory główne grawitacyjne oraz tłoczne i dwie pompownie ścieków.

Mówiąc o tej inwestycji, Poseł Barbara Bartuś wyraziła szczególną radość, ponieważ od 1996 roku przez kilkanaście lat prowadziła Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji wsi Lipinki (była przewodniczącą) i mimo że pierwsze kilometry kolektora były oddawane do użytku już w roku 1998, to gdy Komitet zamykał swoją działalność, jeszcze nie wszystkie domy miały możliwość przyłączenia do sieci. W tym roku dzięki rządowemu wsparciu jest szansa że może się to zmienić.

Gmina Łużna – 1 000 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola i szkoły muzycznej w sołectwie Szalowa.

Gmina Ropa – 1 500 000,00 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej co pozwoli na podłączenie około 40 budynków mieszkalnych oraz jednego usługowego oraz 700 000,00 zł na budowę 700 metrowego odcinka ścieżki rowerowej, w tym dwóch kładek na ciekach wodnych.

Gmina Sękowa – 500 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Sękowa i Męcina Wielka.

Gmina Biecz – 1 000 000,00 zł na Biecki Jarmark Kultury.

Gmina Uście Gorlickie – 2 000 000,00 zł na Projekt „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” oraz 1 000 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej i  świetlicy edukacyjno-profilaktyczno-integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Gładyszowie.

Gmina Moszczenica – 1 200 000,00 zł na rozbudowę przedszkola samorządowego i Urzędu Stanu Cywilnego w Moszczenicy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Bobowa – 1 000 000,00 zł, a przedmiotem zadania jest rozbudowa infrastruktury przy Stadionie w Bobowej. Inwestycja dot. modernizacji stadionu w zakresie budowy budynku zaplecza sportowego.

Powiat Gorlicki – 2 100 000,00 zł na modernizację budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sanitarno-higienicznym

Na Sądecczyznę trafi 22 miliony, w tym do 10 gmin popłynie 19 mln złotych.

Rządowe wsparcie otrzyma :

Miasto Grybów – 1 100 000,00 zł na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Grybowie.

Gmina Korzenna – 3 500 00,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Korzennej”.

Gmina Łącko – 1 000 000,00 zł na budowę budynku wielofunkcyjnego w Obidzy, który ma łączyć w sobie m.in. pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej, bibliotekę oraz wielofunkcyjne sale spotkań/świetlice.

Gródek nad Dunajcem – 1 500 000,00 zł na budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę istniejącego boiska sportowego w miejscowości Bartkowa-Posadowa oraz rozbudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przydonica.

Łabowa– 1 300 000,00 zł na budowę Centrum Aktywizacji Społecznej w Gminie Łabowa oraz 500 000,00 zł na modernizacja wiat przystankowych

Nawojowa – 1 050 000,00 zł na budowęCentrum Kultury w Nawojowej.

Kamionka Wielka- 350 000,00 zł na modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej.

Podegrodzie – 2 380 000,00 zł na modernizację przyszłego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rytro – 2 820 000,00 zł na budowę Gminnego Przedszkola.

Krynica-Zdrój– 3 500 00,00 zł na budowę w Bereście Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z salą gimnastyczną, przebudowie istniejącego boiska sportowego, rozbiórce istniejącego budynku zaplecza, budowie zjazdu z drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych wraz z komunikacją wewnątrz działki.

Powiat nowosądecki- 2 000 000,00 zł na budowę pełnowymiarowej hali sportowej wraz ze strzelnicą krytą, widownią, zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marcinkowice.

Miasto Nowy Sącz – 1 000 000,00 zł na rozbudowę ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym. W etapie I zostanie wykonana przebudowa drogi, wybudowane zostaną chodniki po obu stronach jezdni i oświetlenie drogowe, a także kanalizacja deszczowa oraz 34 miejsca postojowe

Z powiatu limanowskiego samorządy 7Gmin otrzymają wsparcie na łącznie 12 100 000 mln złotych, w tym :

Gmina Limanowa- 4 000 000,00 zł na budowę hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie o powierzchni areny sportowej ok 800m2.

Do samorządów 13 gmin z powiatu nowotarskiego popłynie łącznie 19 616 871,88 zł, a sam powiat nowotarski otrzyma 1 000 000,00 zł.

W powiecie tatrzańskim Bukowina Tatrzańska otrzymała 4 900 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.

Program to także wsparcie dla tysięcy firm, które realizują zadania inwestycyjne dla samorządów i setek tysięcy pracowników. To kolejny zastrzyk środków, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także umożliwia rozwój przedsiębiorstw.

PO-PSL przez 8 lat swoich rządów spoglądało na rozwój Polski z perspektywy Warszawy oraz innych dużych miast. Obecnie dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych w bardzo wielu biedniejszych miejscowościach mogą powstać inwestycje, na które wcześniej nie było środków.

Samorządy z kolejnym rządowym wsparciem