IX Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej rozstrzygnięty

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbyły się przesłuchania konkursowe w IX Gorlickim Konkursie Pieśni Patriotycznej. O wysokim prestiżu Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej organizowanego przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś świadczy objęcie tego wydarzenia Patronatem Honorowym przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra Karola Nawrockiego.

Współorganizatorami Konkursu są Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Szkoła Muzyczna I st. w Bobowej, Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Gorlickiego, Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie, a w tym roku także Fundacja Sądecka.

IX Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej skierowany został do uczniów szkół z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego oraz Miasta Nowy Sącz. Ostatecznie w przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 30 solistów oraz 6 zespołów.

Uczestnicy zaprezentowali się w kategoriach: soliści i zespoły. W kategorii soliści konkurs odbywał się trzech grupach wiekowych: uczniowie klas I – V szkół podstawowych, uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W kategorii zespołów konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich. Każda szkoła mogła zgłosić, wyłonionych w drodze eliminacji wewnętrznych maksymalnie dwóch uczestników w kategorii solistów oraz dwóch uczestników w kategorii zespołów.

Uczestnicy musieli zaprezentować dwa utwory śpiewane z pamięci. Pierwszy to były wylosowane dwie zwrotki pieśni z listy utworów obowiązkowych, w skład której wchodziły:
,,Mazurek Dąbrowskiego”, ,,Pierwsza Brygada”, ,,Warszawianka 1831”, ,,Rota”, ,,Boże coś Polskę” oraz ,,Piechota”, natomiast drugim utworem, był dowolny utwór o tematyce patriotyczno-historycznej samodzielnie wybierany przez uczestnika.

Występy młodych artystów można było obserwować na stronie Facebook Poseł Barbary Bartuś, a były oceniane przez komisję konkursową w składzie: Przewodniczący Henryk Rąpała – Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach oraz st. chor. szt. SG Wacław Wacławiakchor. SG Natalia Zabrzeska-Borowiec – soliści Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza, Cezary Pałka – Inspektor Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Janusz Zięba – Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury oraz Robert Gryzik – Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Bobowej.

Wielu uczniów podczas występów zaprezentowało się na scenie w specjalnych strojach historycznych, bądź ludowych, a także w mundurach harcerskich oraz drużyn strzeleckich.

Laureatami IX Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej w poszczególnych kategoriach zostali:

Soliści, uczniowie szkoły podstawowej klas I-V

I miejsce – Maria Książkiewicz, uczennica III klasy Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej,
II miejsce – Natalia Krok, uczennica V kasy Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej,
III miejsce zajęły ex aequo – Teresa Kutek, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku i Zofia Gryboś, uczennica V klasy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

W kategorii soliści – uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII

I miejsce – Magdalena Biel, uczennica VII klasy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łącku,
II miejsce – Lena Wacławik, uczennica VI klasy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kwiatonowicach,
III miejsce – Tadeusz Kobos, uczeń VIII kasy Szkoły Podstawowej w Bereście.

W kategorii soliści – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Wiktoria Ziobrowska, uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach,
II miejsce – Natalia Gogola, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu,
III miejsce – Katarzyna Teper, uczennica III klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

W kategorii zespoły – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce – ,,Zespół Franciszka”, uczniowie klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku,
II miejsce – nie przyznano
III miejsce ex aequo – Zespół ,,Ósemka” uczniowie klas V-VIII z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 8 w Nowym Sączu, duet Patrycja Jarosz uczennica klasy VIII i Martyna Książkiewicz uczennica klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.

W kategorii zespoły – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Duet Weronika Klocek uczennica klasy III i Julia Klocek uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie.

Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali od Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś upominki, a laureaci otrzymają nagrody. Nagrodą główną w kategorii solistów dla zdobywców I miejsc jest wyjazd wraz z opiekunem na dwa dni do Warszawa, a laureaci II i II miejsca otrzymują nagrody książkowe. Nagrodą w obu kategoriach wiekowych w kategorii zespołów dla zdobywców I miejsc jest zaproszenie wraz z opiekunem do Stadniny Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie.

Wybrani laureaci wystąpią wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w niedzielę 3 marca 2024 roku.

Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Niezłomnych w Bazylice Mniejszej Narodzenia NMP w Gorlicach o godzinie 13.00. Następnie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach odbędzie się dalsza część uroczystych obchodów, gdzie nastąpi też wręczenie nagród laureatom Konkursu, prelekcja przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej oraz Koncert Zespołu Estradowego Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej w Nowym Sączu. Uroczystość będzie otwarta dla wszystkich, więc wszystkich serdecznie zapraszamy.

IX Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej rozstrzygnięty
« 1 z 2 »