8 nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ROZSTRZYGNIĘTY

Rząd Prawa i Sprawiedliwości łączy wszystkie regiony, nie dzieli kraju na część lepszą i gorszą, bogatszą i biedniejszą. Zrównoważony rozwój Polski lokalnej jest kluczowy dla naszego rządu. W sobotę 7 października Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki 8 edycji Polskiego Ładu. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy województwa, gmin, powiatów, miast lub ich związków. Ten Rządowy Program wprowadza największe zmiany w czasach wolnej Polski, których celem jest szybki rozwój całego naszego kraju.

Każda jednostka samorządowa mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie. Dzięki decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego w okręgu wyborczym Poseł Barbara Bartuś zdecydowana większość wniosków została pozytywnie rozpatrzona i samorządy otrzymają fundusze na budowę lub modernizację przedszkoli, szkół, dróg, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, czy infrastrukturę sportową.

Z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Małopolska otrzyma 2,2 miliarda złotych, a do samorządów okręgu Poseł Barbara Bartuś obejmującego powiat gorlicki, sądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański i Miasto Nowy Sącz popłynie 690 974 534,34 zł.

POWIAT GORLICKI otrzyma łącznie: 116 200 100,34 zł

Gmina Biecz – łącznie 10 240 000,00 zł
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Biecz – 7 030 000,00 zł
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Biecz – 1 995 000,00 zł
Modernizacja infrastruktury kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Biecz – 1 215 000,00 zł

Gmina Bobowa – łącznie 9 900 000, 00 zł
Budowa zaplecza obsługowego kąpieliska otwartego w Bobowej – 2 000 000,00 zł
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobowa – 1 000 000,00 zł
Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej (Etap I) – 6 900 000,00 zł

Gmina Gorlice – łącznie 9 800 000,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Gorlice poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – 8 000 000,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Gorlice – 1 800 000,00 zł

Miasto Gorlice – łącznie 18 000 000,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlach Magdalena i Łysogórskie w Gorlicach (II i III etap) – 8 000 000,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach – ulica Słoneczna (etap I) – 8 000 000,00 zł
Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole nr 8 – 2 000 000,00 zł

Powiat Gorlicki – łącznie 11 726 516,34 zł
Przebudowa skrzydła SOS-W w Szymbarku na cele dydaktyczno-administracyjne z urządzeniem kotłowni z OZE i budową nowego dojazdu do placówki – 1 726 516,34 zł
Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu gorlickiego – 10 000 000,00 zł

ZWIĄZEK GMIN ZIEMI GORLICKIEJ
Doposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków) w instalacje fotowoltaiczne na terenie Ziemi Gorlickiej – 2 000 000,00 zł

Gmina Lipinki – łącznie 9 797 000,00 zł
Modernizacja/remont sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki wraz z nadzorem inwestorskim oraz budowa drogi wewnętrznej (etap II) –  4 997 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Lipinki oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipinki (Lipa) – 3 000 000,00 zł
Budowa Gminnego Przedszkola w Krygu (I etap) – 1 800 000,00 zł

Gmina Łużna – łącznie 8 453 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łużna – 6 498 000,00 zł
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Łużna – 1 955 000,00 zł

Gmina Moszczenica – łącznie 8 993 334,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Moszczenica – Staszkówka – 3 800 837,90 zł
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy w celu poprawy dostępności do usług publicznych – 4 037 876,10 zł
Remont i modernizacja ciągów komunikacyjnych do obiektów użyteczności publicznej w Moszczenicy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 1 154 630,00 zł

Gmina Ropa – łącznie 8 890 250,00 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa – 3 000 000,00 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa – 2 000 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa – 3 890 250,00 zł

Gmina Sękowa – łącznie 9 100 000,00 zł
Budowa obiektów rekreacji wodnej w Sękowej – 7 200 000,00 zł
Kompleksowe zaopatrzenie w energię i ciepło obiektu basenowego w Sękowej – 1 900 000,00 zł

Gmina Uście Gorlickie – łącznie 9 300 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego – 2 000 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w dolinie rzeki Biała Tarnowska w miejscowości Brunary, usługa nadzoru inwestorskiego – 7 300 000,00 zł

POWIAT NOWOSĄDECKI otrzyma łącznie: 168 406 686 zł

Powiat Nowosądecki – łącznie 18 000 000,00 zł
Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach – 6 000 000,00 zł
Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu nowosądeckiego – 12 000 000,00 zł

Gmina Chełmiec
Budowa zbiornika wody pitnej w miejscowości Kunów – 2 000 000,00 zł

Gmina Gródek nad Dunajcemłącznie 5 541 390,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w gminie Gródek nad Dunajcem (II etap) – 4 569 500,00 zł
Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem -wprowadzenie funkcji społecznych – 971 890,00 zł

Gmina Grybów – łącznie 16 500 000,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Grybów – 2 000 000,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grybów – 8 000 000,00 zł
Przebudowa oraz nadbudowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowej – 6 500 000,00 zł

Miasto Grybów – łącznie 8 900 000,00 zł
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Grybów – 6 900 000,00 zł
Modernizacja Dróg na terenie Miasta Grybów – 2 000 000,00 zł

Gmina Kamionka Wielka – łącznie 12 000 000,00 zł
Budowa chodnika na terenie miejscowości Mystków Gmina Kamionka Wielka – 2 000 000,00 zł
„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Kamionka Wielka” – 10 000 000,00 zł

Gmina Korzenna – łącznie 13 887 000,00 zł
Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Korzenna – 1 999 000,00 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Korzenna – 5 999 000,00 zł
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Korzenna (Etap II) – 5 999 000,00 zł

Gmina Krynica-Zdrój – łącznie 8 500 000,00 zł
Budowa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Krynicy-Zdroju – 6 500 000,00 zł
Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i edukacyjnej na obszarze Krynicy-Zdroju –2 000 000,00 zł

Gmina Łabowa – łącznie 7 997 500 zł
Rozwój obszarów wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Maciejowa, Gmina Łabowa (etap I) – 5 998 000,00 zł
Ochrona zasobów naturalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łabowa, sołectwo Składziste – 1 999 500,00 zł

Gmina Łącko – łącznie 7 999 997,00 zł
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łącko – 1 999 997,00 zł
Budowa przedszkola samorządowego wraz z żłobkiem i częścią administracyjną Urzędu Gminy w Łącku – 6 000 000,00 zł

Gmina Łososina Dolna – łącznie 8 939 800,00 zł
Budowa sali gimnastycznej i części socjalno-edukacyjnej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Witowicach Dolnych – 5 939 800,00 zł
Remont, modernizacja lub odbudowa dróg na terenie Gminy Łososina Dolna – 1 000 000,00 zł
Modernizacja energetyczna części budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łososina Dolna – 2 000 000,00 zł

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna – łącznie 9 990 999,00 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr 292939K ul. Wąska w miejscowości Muszyna – 2 000 000,00 zł
Poprawa efektywności energetycznej instalacji publicznych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – 7 990 999,00 zł

Gmina Nawojowa – łącznie 8 000 000,00 zł
Budowa drogi ul. Cicha w Nawojowej – 400 000,00 zł
Centrum aktywności i wypoczynku w Gminie Nawojowa – 4 000 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Homrzyska w Gminie Nawojowa – 3 600 000,00 zł

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna -Zdrój –  8 000 000,00 zł

Gmina Podegrodzie – łącznie 8 000 000,00 zł
Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach (etap II) – 6 000 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stadła i Podegrodzie – 2 000 000,00 zł

Gmina Rytro – łącznie 9 700 000,00 zł
Kontynuacja remontu szkoły podstawowej w Rytrze – 2 000 000,00 zł
Budowa gminnego ośrodka zdrowia wraz z biblioteką – 7 700 000,00 zł

Gmina Stary Sącz
Budowa Domu Pomocy Społecznej w Starym Sączu – 14 450 000,00 zł

MIASTO NOWY SĄCZ otrzyma łącznie 30 000 000,00 zł
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mała Poręba – Juranda – Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodników i oświetlenia – 8 000 000,00 zł
Budowa, remont, modernizacja ulic, chodników i oświetlenia – 2 000 000,00 zł
Rewitalizacja centrum miasta poprzez modernizację Ratusza w Nowym Sączu – 20 000 000,00 zł

 POWIAT LIMANOWSKI otrzyma łącznie: 143 800 000,00 zł

Gmina Dobra – łącznie 6 000 000,00 zł
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra – 4 000 000,00 zł
Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobra – 2 000 000,00 zł

Gmina Jodłownik – łącznie 10 000 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek – 8 000 000,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia i Krasne-Lasocice – 2 000 000,00 zł

Gmina Kamienica – łącznie 10 000 000,00 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy (etap 2) technologia – 8 000 000,00 zł
„Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica -Parysz na potoku Zbudza oraz Odbudowa Kładki do Szkoły w Szczawie” – 2 000 000,00 zł

Gmina Laskowa – łącznie 15 000 000,00 zł
Modernizacja dróg na terenie Gminy Laskowa – 8 000 000,00 zł
Budowa budynku szatni wraz z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym w Ujanowicach –2 000 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Laskowa – 5 000 000,00 zł

Gmina Limanowa – łącznie 27 500 000,00 zł
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Limanowa – 20 000 000,00 zł
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Limanowa – 5 500 000,00 zł
Modernizacja otwartego basenu kąpielowego w Mieście Limanowa celem umożliwienia ponownego otwarcia po dostosowaniu do obecnych wymagań sanitarnych – 2 000 000,00 zł

Miasto Limanowa
Budowa kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Miasta i wzbogacenia możliwości wypoczynkowych mieszkańców – 7 900 000,00 zł

Powiat Limanowski – łącznie 21 000 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej – 13 000 000,00 zł
Budowa obiektu administracyjno – usługowego przy ul Józefa Marka 9 w Limanowej –8 000 000,00 zł

Gmina Łukowica
Budowa mostu w ciągu drogi nr 340544K – na terenie Gminy Łukowica i drogi nr 292159k – na terenie Gminy Łącko wraz z dojazdami oraz modernizacja dróg na terenie gminy – 8 000 000,00 zł

Gmina Mszana Dolna
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Mszana Dolna – 8 000 000,00 zł

Miasto Mszana Dolna
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Mszanką w miejscowości Mszana Dolna – 7 000 000,00 zł

Gmina Niedźwiedź
Przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Niedźwiedź (II etap) – 8 800 000,00 zł

Gmina Słopnice
Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Słopnice – 7 600 000,00 zł

Gmina Tymbark – łącznie 7 000 000,00 zł
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Tymbark/Podłopień (etap I) – 1 900 000,00 zł
Przebudowa budynków Urzędu Gminy w Tymbarku – 5 100 000,00 zł

POWIAT NOWOTARSKI otrzyma łącznie: 159 688 753 zł


Miasto i Gmina Czarny Dunajec – łącznie 5 591 253,00 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr K360001 „Do Stadionu” w miejscowości Ciche – 3 591 253,00 zł
Remont mostu na potoku Cichy w ciągu drogi gminnej os. Sobury w miejscowości Ciche – 2 000 000,00 zł

Gmina Czorsztyn
Modernizacja budynku remizy OSP w Sromowcach Niżnych oraz Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych –  7 990 000,00 zł

Gmina Jabłonka – łącznie 7 700 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1918–1920 (cz.2) – 6 000 000,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonka – 1 700 000,00 zł

Gmina Kościelisko nad Dunajcem – łącznie 7 400 000,00 zł
Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – 5 400 000,00 zł
Rozbudowa cmentarza komunalnego, wraz z budową miejsc postojowych w Krościenku nad Dunajcem (etap I) – 2 000 000,00 zł

Gmina Lipnica Wielka
Tworząc bezpieczne drogi i ekologiczną oświatę: projekt inwestycyjny dla gminy Lipnica Wielka – 7 590 500,00 zł

Gmina Łapsze Niżne
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Łapsze Niżne – 8 000 000,00 zł

Miasto Nowy Targ
Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Nowy Targ – 30 000 000,00 zł

Gmina Nowy Targ
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krauszów (etap II) – 1 995 000,00 zł

Powiat Nowotarski – łącznie 9 994 000,00 zł
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego – 7 999 000,00 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w miejscowości Spytkowice – 1 995 000,00 zł

Gmina Ochotnica Dolna – łącznie 9 948 000,00 zł
Rozwój turystyki i rekreacyjnej w Gminie Ochotnica Dolna (etap I) – 7 974 000,00 zł
Renowacja zabytkowego Dworku Berskich w Tylmanowej (etap II) – 1 974 000,00 zł

Gmina Raba Wyżna – łącznie 9 500 000,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skawa wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej – 7 600 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa – 1 900 000,00 zł

Gmina Rabka-Zdrój
Rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce-Zdroju – 8 000 000,00 zł

Gmina Spytkowice
Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Spytkowicach – 7 980 000,00 zł

Gmina Szaflary
Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Szaflary – 30 000 000,00 zł

Miasto i Gmina Szczawnica
Budowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej – 8 000 000,00 zł

POWIAT TATRZAŃSKI otrzyma łącznie: 72 878 995 zł

Gmina Biały Dunajec
Budowa Stacji Uzdatniania wody oraz kanalizacji w miejscowości Biały Dunajec – 8 000 000,00 zł

Gmina Bukowina Tatrzańska – łącznie 7 880 000,00 zł
Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bukowina Tatrzańska – 1 930 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej (etap I) wraz z rozbudową drogi nr K420046 Nowa Biała – Białka, ul. Grapa i Pod Grapą – 5 950 000,00 zł

Gmina Kościelisko – łącznie 10 000 000,00 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku wielolokalowego przeznaczonego na mieszkania dla nauczycieli w miejscowości Witów, Gmina Kościelisko – 2 000 000,00 zł
Budowa Sali gimnastycznej z kompleksem boisk i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Dzianisz, Gmina Kościelisko – 8 000 000,00 zł

Gmina Poronin
Budowa Gminnego Przedszkola publicznego w Poroninie – 7 999 995,00 zł

 Miasto Zakopane – łącznie 31 000 000,00 zł
Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem – 2 000 000,00 zł
Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem” – 29 000 000,00 zł

Powiat Tatrzański
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w miejscowości Ząb – 7 999 000,00 zł