O pomocy w stabilizacji osuwiska w Grybowie

W piątek 23 września 2022 roku Poseł Barbara Bartuś wzięła udział w briefingu prasowym zorganizowanym przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas w Grybowie.

Zakład Opiekuńczo Lecznicy w Grybowie służy osobom, które wymagają całodobowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji i aktualnie na jego terenie znajduje się 76 pacjentów. Niestety dwa lata temu w pobliżu ZOL-u uaktywniło się osuwisko, które nie tylko zmusiło Dyrekcję ZOL do opuszczenia jednego z budynków, ale zagroziło funkcjonowaniu całego kompleksu. Koniecznym stało się przeprowadzenie prac stabilizujących, które są bardzo kosztowne.

Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, w tym roku Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzyma na ratowanie ZOL w Grybowie 8 056 631,42 zł, a prace wykona PGW Wody Polskie jako Inwestor zastępczy.

Podczas briefingu glos zabrali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, Poseł Barbara Bartuś, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka oraz Burmistrz Grybowa Paweł Fyda.

Jako pierwszy wystąpił Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk, który zauważył, że w świetle inwestycji, które realizują Wody Polskie, to przedsięwzięcie jest niewielkie. W zakresie polityki przeciwpowodziowej, czy przeciw suszowej generalnie nie ma większego znaczenia, natomiast lokalnie ma ogromną wartość. Minister podziękował Poseł Barbarze Bartuś za bardzo duże zaangażowanie w uratowanie ZOL w Grybowie i poinformował, że umowa z Caritas Diecezji Tarnowskiej została już podpisana.

Poseł Barbara Bartuś podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość idąc „po władzę”, nie tylko przedstawiło program wyborczy, który konsekwentnie realizuje, ale też przyrzekło w 2015 roku słuchać Polaków i służyć. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. W tym kontekście podziękowała Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za empatię, ogromną pomoc i szybką reakcję na ten poważny problem. Podziękowała za przekazanie ponad 8 milionów złotych z rezerwy Premiera.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie świadczy opiekę dla 76 obłożnie chorych osób. Caritas Diecezji Tarnowskiej, prowadzący tę placówkę, świadczy nie tylko pomoc medyczną, ale zapewnia swoim podopiecznym wszystko, co jest im niezbędne – znacznie więcej niż godne warunki. Wszystko w myśl dewizy: “Caritas oznacza służyć choremu w duchu chrześcijańskiej miłości” – mówiła.

Poseł Barbara Bartuś podziękowała również Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, Wojewodzie Małopolskiemu oraz przedstawicielom Wód Polskich. Przypomniała, że rok wcześniej, wspólnie z Wojewodą wizytowali to miejsce.

Środki w kwocie ponad 8 mln zł przekazane przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego to ogromna kwota, która pozwala na niezbędne prace stabilizacyjne. Co istotne, dotacja obejmie 100% wartości zadania publicznego. Poseł Barbara Bartuś zadeklarowała też, że w dalszym ciągu dołoży wszelkich starań, sił i środków, aby w pełni uratować Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Grybowie.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś odniósł się do kwestii technicznych planowanego przedsięwzięcia. Podpisane zostało porozumienie z Caritasem na wykonanie zabezpieczenia tego osuwiska, a Wody Polskie pełnić będą rolę inwestora zastępczego, pełnomocnika, który współpracował będzie na każdym etapie inwestycji od wyboru wykonawcy, inżyniera i inspektora nadzoru, aż po rozliczenie zadania.

Działalność Caritas zasługuje na szczególne uznanie. Organizacja niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc, ucząc miłości do bliźniego. Środki, które dla Caritas Diecezji Tarnowskiej przekazał Pan Premier Mateusz Morawiecki, przysłużą się całemu regionowi. Planowana inwestycja pozwoli na ustabilizowanie osuwiska znajdującego się w pobliżu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Zrobimy wszystko, aby wyeliminować zagrożenie choć oczywiście walka z żywiołem zawsze jest walką nierówną. To nasz wspólny cel i wspólna troska, aby placówka została skutecznie zabezpieczona i mogła swoją misję pełnić jeszcze przez wiele lat. Dziękuję Pani Poseł Barbarze Bartuś za tak szerokie i osobiste zaangażowanie w rozwiązanie tego problemu. To wyraz szczególnej odpowiedzialności za region, jego mieszkańców i ich sprawy. Dziękuję również Wodom Polskim za doskonałą współpracę przy tak wielu sytuacjach kryzysowych, z którymi musieliśmy się zmagać. Po raz kolejny pokazaliśmy, że razem jesteśmy silniejsi – mówił Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Ks. Zbigniew Pietruszka, Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej również dziękował za przyjście z pomocą w trudnej sytuacji. Jak wiemy, takie inwestycje, jak odbudowa zniszczonej skarpy związane są z wielkimi kosztami. Dlatego właśnie bardzo serdecznie dziękuję Panu Premierowi, Ministrowi Gróbarczykowi, Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, wszystkim parlamentarzystom, ale przede wszystkim Pani Poseł Barbarze Bartuś, Panu Prezesowi Wód Polskich i wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że mogłem podpisać tę umowę.

Na koniec głos zabrał Burmistrz Grybowa, który również dołączył się do podziękowań i z dumą mówił, iż to już kolejne środki, jakie ze swojej rezerwy przekazuje Premier Mateusz Morawiecki na teren Grybowa. Poprzednie, też dzięki staraniom Poseł Barbary Bartuś, popłynęły na wykupienie budynku dawnego Ratusza Miejskiego w Grybowie.

Osuwisko w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Caritas powstało w marcu 2020 roku. Od tamtej pory Poseł Barbara Bartuś podejmowała szereg działań i zabiegała o wsparcie finansowe, które umożliwiło by stabilizację tego miejsca. W miejscu osuwiska 19 lipca 2021 roku Poseł Barbara Bartuś zorganizowała spotkanie Dyrektora ZOL w Grybowie i Dyrektora Caritas w Tarnowie z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz zastępcą Dyrektora Wód Polskich w Krakowie Radosławem Radoniem. W trakcie spotkania przeprowadzona została wizja lokalna zagrożonego miejsca.

O pomocy w stabilizacji osuwiska w Grybowie